ESF projekti

      

Europski socijalni fond jedan je od temeljnih strukturnih instrumenta Europske unije kojim se državama članicama pruža potpora za ulaganje u ljudski kapital i jačanje konkurentnosti europskog gospodarstva. Aktivnosti financirane iz sredstava Europskog socijalnog fonda pomažu ljudima da unaprijede svoje vještine i lakše se integriraju na tržište rada, usmjerene su na borbu protiv siromaštva i socijalne isključenosti te na poboljšanje učinkovitosti javne uprave.

Osnovni cilj ovog Operativnog programa je pridonijeti rastu zapošljavanja i jačanju socijalne kohezije u Hrvatskoj. U tu svrhu razrađena su ulaganja u 4 temeljna područja: Visoka zapošljivost i mobilnost radne snage, Socijalno uključivanje, Obrazovanje i cjeloživotno učenje, Dobro upravljanje.

ESF projekti na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek

Slavonska STEM evolucija                                                                                                                                                    Nositelj projekta: Zajednica tehničke kulture Osječko-baranjske županije, Osijek                                                                    Trajanje projekta: 28.03.2018. - 19.11.2021.