Ostalni nacionalni projekti

Interni projekti Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek

Izrada algoritma autentifikacije RFID karticama punjača električnih vozila i stohastička baza podataka o potrebama i raspodjeli električnih punionica s fokusom na prometna vozila potpomognuta električnim pogonom
Voditelj projekta: doc.dr.sc. Alfonzo Baumgartner
Trajanje projekta: 01.09.2017. - 30.09.2018.

Rekonstrukcija 3D modela objekta koristeći više slika
Voditeljica projekta: izv.prof.dr.sc. Irena Galić
Trajanje projekta: 01.09.2017. - 30.09.2018.

Ocjena kvalitete videa pomoću dubokog učenja
Voditelj projekta: doc.dr.sc. Ratko Grbić
Trajanje projekta: 01.09.2017. - 30.09.2018.

Uspostava testnog okruženja za ispitivanje električnih vozila
Voditelj projekta: izv.prof.dr.sc. Željko Hederić
Trajanje projekta: 01.09.2017. - 30.09.2018.

Utjecaj artefakta zamrzavanja slike na ocjenu kvalitete videosignala zasnovan na strojnom učenju
Voditelj projekta: izv.prof.dr.sc. Marijan Herceg
Trajanje projekta: 01.09.2017. - 30.09.2018.

Utjecaj uravnoteženja proizvodnje i potrošnje u naprednoj mreži na kvalitetu električne energije
Voditelj projekta: izv.prof.dr.sc. Zvonimir Klaić
Trajanje projekta: 01.09.2017. - 30.09.2018.

Planiranje rada distribuirane proizvodnje u aktivnim distributivnim mrežama
Voditelj projekta: prof.dr.sc. Srete Nikolovski
Trajanje projekta: 01.09.2017. - 30.09.2018.

Utjecaj zračenja baznih i mobilnih stanica na ljudsko zdravlje
Voditeljica projekta: prof.dr.sc. Snježana Rimac Drlje
Trajanje projekta: 01.09.2017. - 30.09.2018.

Izrada baze podataka s kontinuiranim mjerenjima u laboratoriju za obnovljive izvore energije, određivanje očekivane proizvodnje električne energije iz različitih tehnologija fotonaponskih modula i elektrane te implementacija gotovo nula energetskog standarda na primjeru mikromreže FERIT-a
Voditelj projekta: prof.dr.sc. Damir Šljivac
Trajanje projekta: 01.09.2017. - 30.09.2018.

Optimizacija samostalnih fotonaponskih sustava s obzirom na vrijednost očekivane neisporučene energije
Voditelj projekta: doc.dr.sc. Danijel Topić
Trajanje projekta: 01.09.2017. - 30.09.2018.

Usporedba dinamičnih slika pri testiranju uređaja za generiranje slike na TV uređaju
Voditelj projekta: doc.dr.sc. Mario Vranješ
Trajanje projekta: 01.09.2017. - 30.09.2018.

Optimizacije i estimacije u elektroenergetici i elektrostrojarstvu korištenjem evolucijskih algoritama
Voditelj projekta: doc.dr.sc. Marinko Barukčić
Trajanje projekta: 01.11.2016. - 31.10.2017.

Razvoj modela za optimizaciju čekanja putnika temeljenog na količini čekanja i efikasnosti vozila
Voditelj projekta: doc.dr.sc. Alfonzo Baumgartner
Trajanje projekta: 01.11.2016. - 31.10.2017.

Uspostava testnog okruženja za komunikacijske i sigurnosne  aspekte interneta objekata
Voditelj projekta: doc.dr.sc. Krešimir Grgić
Trajanje projekta: 01.11.2016. - 31.10.2017.

Razvoj adaptivne Monte Carlo metode za proračun uzdužnog otpora i gubitaka električne energije prijenosnog voda prekogranične razmjene
Voditelj projekta: izv.prof.dr.sc. Kruno Miličević
Trajanje projekta: 01.11.2016. - 31.10.2017.

Postupci računalne obrade slike u sustavima za pomoć slijepim osobama prilikom prelaska ceste
Voditelj projekta: izv.prof.dr.sc. Krešimir Nenadić
Trajanje projekta: 01.11.2016. - 31.10.2017.

Zaštita od otočnog pogona OIE temeljena na naprednim open source metodama umjetne inteligencije
Voditelj projekta: prof.dr.sc. Srete Nikolovski
Trajanje projekta: 01.11.2016. - 31.10.2017.

Bifurkacijsko ponašanje istosmjernih uzlaznih pretvarača
Voditelj projekta: izv.prof.dr.sc. Denis Pelin
Trajanje projekta: 01.11.2016. - 31.10.2017.

Utjecaj smanjenja ulazne snage na rasvjetnom tijelu na zadovoljavanje zahtijevanih svjetlotehničkih parametara definiranih normom HRN EN 13201
Voditelj projekta: prof.dr.sc. Damir Šljivac
Trajanje projekta: 01.11.2016. - 31.10.2017.

Napredne tehnike upravljanja pogona električnih vozila
Voditelj projekta: izv.prof.dr.sc. Željko Hederić
Trajanje projekta: 01.11.2016. - 31.10.2017.

Uravnoteženje proizvodnje i potrošnje u naprednoj mreži i mikromreži
Voditelj projekta: izv.prof.dr.sc. Zvonimir Klaić
Trajanje projekta: 01.11.2016. - 31.10.2017.