UNIOS projekti

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku od 2014. godine financira znanstvenoistraživačke projekte čija je osnovna svrha pomoć mlađim istraživačima (docentima) u njihovim istraživanjima i publiciranju radova.

 

Sveučilišni projekti na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek 

Mladim znanstvenicima Elektrotehničkog fakulteta Osijek odobreni su sljedeći projekti:

Intrgracija punionica električnih vozila u mikromreže kroz sustav javne rasvjete                                                                             Voditelj projekta: doc.dr.sc. Danijel Topić                                                                                                                                              Trajanje projekta: 19. 11. 2018. do 31. 12. 2020.

Uspostava testnog okruženja za ispitivanje podsusutava pogona elekltričnih vozila                                                                     Voditelj projekta: izv.prof.dr.sc. Željko Hederić                                                                                                                                     Trajanje projekta: 19. 11. 2018. do 31. 12. 2020.

Optimizacija zauzeća termina u dinamičkom sustavu s viške korisnika i pružatelja usluge                                                          Voditelj projekta: doc.dr.sc. Ivica Lukić                                                                                                                                                   Trajanje projekta: 19. 11. 2018. do 31. 12. 2020.

Uspostava interdisciplinarne istraživačke grupe u području obnovljivih izvora energije i njihove integracije u buduće napredne energetske sustave                                                                                                                                                                                      Voditelj projekta: prof.dr.sc. Damir Šljivac                                                                                                                                              Trajanje projekta: 19. 11. 2018. do 31. 12. 2020.

Povećanje razine pouzdanosti vožnje autonomnih vozila pomoću sustava kamera na vozilu                                                      Voditelj projekta: doc.dr.sc. Mario Vranješ                                                                                                                                             Trajanje projekta: 19. 11. 2018. do 31. 12. 2020.

Omogućavanje usluga zasnovanih na digitalnom videosignalu u ruralnim i rjeđe naseljenim područjima 
Voditelj projekta: doc.dr.sc. Mario Vranješ
Trajanje projekta: 07.04.2017. – 06.04.2018.

Primjena HF frekvencijskog pojasa za bežično napajanje senzora na udaljenostima do 100 metara 
Voditelj projekta: doc.dr.sc. Davor Vinko
Trajanje projekta: 07.04.2017. – 07.04.2018.

Bežični prijenos energije za napajanje podzemnih i podvodnih senzora 
Voditelj projekta: doc.dr.sc. Davor Vinko
Trajanje projekta: 01.01.2015. – 31.12.2015.

Trodimenzionalna rekonstrukcija i segmentacija površine rana korištenja RGB-D senzora 
Voditelj projekta: doc.dr.sc. Damir Filko
Trajanje projekta: 01.01.2015. – 31.12.2015.

Primjena optimizacijskih metoda upravljanja potrošnjom u elektrodistribucijskim mrežama sa fotonaponskim elektranama 
Voditelj projekta: doc.dr.sc. Krešimir Fekete
Trajanje projekta: 01.01.2015. – 31.12.2015.

Procjena potresnog ponašanja armiranobetonskih zgrada sa zidovima 
Suradnik s FERIT-a: doc.dr.sc. Damir Filko
Trajanje projekta: 01.10.2013. – 01.10.2014.

Implementacija Ipv6 protokola u bežičnim senzorskim mrežama 
Voditelj projekta: doc.dr.sc. Krešimir Grgić
Trajanje projekta: 24.09.2013. – 25.09.2014.

Razvoj metoda ubrzane paralelne obrade slike keramičkih pločica temeljene na AMD grafičkom procesorskom sustavu
Voditelj projekta: doc.dr.sc. Tomislav Keser
Trajanje projekta: 24.09.2013. – 25.09.2014.

Učinkovita isporuka videa u različitim uvjetima 
Voditelj projekta: doc.dr.sc. Mario Vranješ
Trajanje projekta: 24.09.2013. – 25.09.2014.

Vizualizacija trodimenzionalnog modela srca iz medicinskih snimki 
Voditeljica projekta: izv.prof.dr.sc. Irena Galić
Trajanje projekta: 24.09.2013. – 25.09.2014.

Upravljanje potrošnjom u elektrodistribucijskom sustavu s fotonaponskom elektranom primjenom naprednih (pametnijih) mjerenja 
Voditelj projekta: izv.prof.dr.sc. Zvonimir Klaić
Trajanje projekta: 24.09.2013. – 25.09.2014.

Pasivna bežična senzorska mreža za nadzor okolišnih parametara 
Voditelj projekta: doc.dr.sc. Davor Vinko
Trajanje projekta: 24.09.2013. – 25.09.2014.

Primjena metoda mekog računarstva za električne sustave i uređaje
Voditelj projekta: doc.dr.sc. Marinko Barukčić
Trajanje projekta: 24.09.2013. – 25.09.2014.