Primjena teorije kaosa u kriptiranju - Cryptochaos

Šifra projekta: PoC4_12_15-U-1
Nositelj projekta: Elektrotehnički fakultet Osijek
Ukupna vrijednost projekta: 362.248,50 kn
Iznos dodijeljenih sredstava financiranja: 301.073,50 kn
Trajanje projekta: 01.12.2012. – 01.12.2013.
Prepoznati centar: Poduzetnički inkubator BIOS

Kriptografija je znanstvena disciplina koja proučava tehnike i metode za sigurnu razmjenu poruka u nesigurnom okruženju, gdje postoji neovlaštena treća strana koja pokušava doći do sadržaja poruke koja joj nije namijenjena. Temeljna zadaća kriptografije je omogućiti dvjema osobama komunikaciju preko nesigurnog komunikacijskog kanala (npr. javna telefonska mreža, Internet...) tako da treća (neovlaštena) osoba koja može nadzirati taj komunikacijski kanal ne može razumjeti sadržaj njihove komunikacije. Kod svakog kriptosustava veliki je problem postići zadovoljavajući kompromis između temeljnih zahtjeva: da sustav bude brz, pouzdan i efikasan, a da je u isto vrijeme siguran i otporan na različite tehnike kriptoanalize. Zbog toga se u posljednje vrijeme intenzivno istražuju različite inovativne tehnike koje se mogu primijeniti u suvremenim kriptosustavima, a da istovremeno u što većoj mjeri udovoljavaju postavljenim kriterijima.

Posljednjih godina vrlo su aktivna istraživanja u području kontroliranog kaosa, te se javljaju brojne ideje o njegovoj mogućoj primjeni u kriptosustavima namijenjenim sigurnoj komunikaciji. U ovoj bi se provjeri inovativnog koncepta utvrdilo u kojoj mjeri bi se takvim načinom kriptiranja udovoljilo zahtjevima postavljenim za kriptiranje, i to kroz sljedeći koncept izvedbe:

1. Izrada studije o tržišnom potencijalu

2. Analiza svojstava različitih kaotičnih sustava

3. Nabava i instalacija laboratorijske opreme

4. Razvoj, izrada i ispitivanje različitih prototipa

5. Vrednovanje rezultata s obzirom na postavljene zahtjeve inovativnog koncepta

6. Izrada plana za komercijalizaciju

Očekivani rezultat projekta je kriptografski uređaj temeljen na teoriji kaosa. Radi što boljeg iskorištavanja prednosti inherentnih kaosu, uređaj bi sadržavao i softverski i hardverski kriptografski sustav. U softverskom kriptografskom sustavu bi kaotični signal bio generiran s pomoću računalnog algoritma. U hardverskom kriptografskom sustavu bi kaotični signal bio generiran s pomoću elektroničkih/električkih krugova. Oba kriptografska sustava će biti sadržana u jedinstvenom uređaju za kriptiranje koji bi bio izrazito fleksibilan s obzirom na mogućnosti svoje primjenljivosti. Izrađeni uređaj bi tijekom aktivnosti projekta bio detaljno provjeren i vrednovan s obzirom na zahtjeve komercijalizacije i tržišta.