Multifunkcionalni bežicni sustav kontrole pristupa - mWAC

Šifra projekta: PoC5_12_2
Nositelj projekta: Elektrotehnički fakultet Osijek
Voditelj projekta: prof.dr.sc. Drago Žagar
Ukupna vrijednost projekta: 201.611,37 kn
Iznos dodijeljenih sredstava financiranja: 113.934,76 kn
Trajanje projekta: 01.01.2014. – 31.12.2014.
Prepoznati centar: Poduzetnički inkubator BIOS


Kratki opis projekta:

Elektronska kontrola pristupa je koncept koji se primjenjuje dugi niz godina, sve od pojave magnetskih identifikacijskih kartica. Sam koncept kontrole pristupa obuhvaca dodjeljivanje pristupa odreðenom dijelu zgrade (ili prostoriji) elektronicki utvrðujuci identitet korisnika (najcešce koristeci magnetske ili bezkontaktne identifikacijske kartice). Ovaj koncept ima mnoštvo prednosti kao što su mogucnost pristupa raznim prostorijama koristeci jednu personaliziranu identifikacijsku karticu te pracenje kretanja zaposlenika i osoblja kroz objekt.

Predstavljena projektna ideja obuhvaca implementaciju bežicnih senzorskih mreža te cjenovno pristupacnih ugradbenih racunalnih sustava u cilju uspostave bežicne senzorske mreže (BSM) za autentifikaciju korisnika, te distribuirani sustav baze podatka (koordinatorski cvorovi), što bi u konacnici povecalo pouzdanost sustava i omogucilo rad cjelokupnog sustava bez potrebe za racunalnim poslužiteljima i postavljanjem žicne infrastrukture.

Nadalje, koristeci rješenje za cjenovno pristupacne pristupne tocke (bezkontaktni citac i elektromagnetska brava) sustav ce predstaviti efikasnije rješenje nego postojeci sustavi. Cilj projekta je dokaz tehnicke izvedivosti sustava za kontrolu pristupa koristeci BSM gdje se pojavljuje veliki broj pristupnih tocki (automatiziranih vrata) što predstavlja problem kod stvarno-vremenske komunikacije. Isto tako, validacija pouzdanosti i brzine odziva sustava je vrlo bitan cimbenik koji ce se provjeriti kroz trajanje projekta.

Glavne aktivnosti projekta u prvoj fazi obuhvacaju simuliranje predloženog sustava kontrole pristupa a u drugoj fazi uspostavljanje funkcionalnog prototipa sustava implementiranog na postojecoj zgradi Elektrotehnickog fakulteta uz sufinanciranje od strane programa (oprema za 30 pristupnih tocaka). Testiranje pouzdanosti sustava od pristupnih tocaka prema koordinatorskim cvorovima biti ce odraðeno u BSM te ce se izvršiti modeliranje stvarno vremenske komunikacije. Naposljetku,model za postavljanje sustava biti ce predstavljen dok ce sa strane administracije podataka biti izraðena WEB aplikacija na virtualnom privatnom poslužitelju (VPS). Spomenuti ciljevi biti ce dostignuti koristeci sufinanciranje od programa (za nabavu opreme), resurse Elektrotehnickog fakulteta, projektne suradnike te novozaposlenu osobu na projektu. Krajnji rezultat projekta je predstavljeni model sustava iz kojega ce se odrediti mogucnost komercijalizacije i efikasnost predstavljenoga rješenja.

 

Ovaj projekt je sufinanciran sredstvima iz Programa provjere inovativnog koncepta BICRO-a.