Kapacitivni pasivni sustav identifikacije - capsID

Šifra projekta: PoC5_12_1
Nositelj projekta: Elektrotehnički fakultet Osijek
Voditelj projekta: doc.dr.sc. Davor Vinko
Ukupna vrijednost projekta: 351.195,20 kn
Iznos dodijeljenih sredstava financiranja: 294.161,37 kn
Trajanje projekta: 01.01.2014. – 31.12.2014.
Prepoznati centar: Poduzetnički inkubator BIOS


Kratki opis projekta:

Kapacitivni pasivni sustav identifikacije (capsID) jest elektronicki sustav za nadzor i sigurnosnu identifikaciju proizvoda, pokretnih i nepokretnih objekata te živih bica. Predloženi sustav se temelji na konceptu koji koriste postojeci sustavi za identifikaciju, a sastoji se od dva odvojena ureðaja: od oznake objekta i citaca oznake.

Oznaka objekta može biti aktivna ili pasivna. Aktivna oznaka ima vlastito napajanje (najcešce baterijsko) dok pasivna oznaka nema vlastito napajanje vec se koristi bežicni prijenos energije od aktivnog citaca do pasivne oznake.

Kljucna je tehnicka karakteristika predloženog rješenja primjena kapacitivnog bežicnog prijenosa energije za napajanje pasivne oznake. Korištenje kapacitivnog napajanja omogucuje integraciju pasivne oznake unutar objekta, ugradnju u proizvod, usaðivanje kod živih bica. Usto je velika prednost sustava s kapacitivnim napajanjem mogucnost rada unutar metalnog (elektricki vodljivog) objekta koja ne postoji kod danas dominantnih sustava s induktivnim napajanjem.

Cilj projekta je izrada funkcionalnog prototipa aktivnog citaca i pasivne oznake. Provedba projekta podijeljena je u nekoliko faza koje trasiraju put k ostvarenju zadanih ciljeva projekta:

1. Provesti detaljnu analizu nacela kapacitivnog prijenosa energije

2. Ostvariti kapacitivni prijenos kolicine energije dovoljne za rad pasivne oznake

3. Ostvariti komunikaciju od pasivne oznake do aktivnog citaca

4. Ponoviti funkcionalnost 2. i 3. faze za oznaku smještenu unutar metalnog (elektricki vodljivog) objekta

5. Ostvariti dvosmjernu komunikaciju

6. Razviti i implementirati komunikacijski protokol koji omogucava istovremeno ocitavanje više pasivnih oznaka

Provjera inovativnog koncepta je potrebna kako bi se kroz patentnu prijavu utvrdila sâma inovativnost koncepta, te da bi se kroz ostale aktivnosti projekta utvrdilo u kojoj ce mjeri funkcionalni prototip zadovoljiti postavljene tehnicke zahtjeve. Usporedbom razine ispunjenja tehnickih zahtjeva i razine zahtjeva tržišta ujedno bi bilo utvrðeno koliki je komercijalni potencijal inovativnog koncepta.

Ocekivani krajnji rezultat projekta je izrada funkcionalnog prototipa sustava koji se sastoji od aktivnog citaca i pasivne oznake, a koji koristi kapacitivni prijenos energije od citaca do pasivne oznake, te omogucava uspješno slanje informacije od pasivne oznake do citaca, s naglaskom na mogucnost rada unutar metalnog (elektricki vodljivog) objekta.

 

Ovaj projekt je sufinanciran sredstvima iz Programa provjere inovativnog koncepta BICRO-a.