Kaotični PLC modem

Šifra projekta: PoC5_12_14
Nositelj projekta: Elektrotehnički fakultet Osijek
Voditelj projekta: doc.dr.sc. Marijan Herceg
Ukupna vrijednost projekta: 399.288,59 kn
Iznos dodijeljenih sredstava financiranja: 264.138,27 kn
Trajanje projekta: 01.01.2014. – 31.12.2014.
Prepoznati centar: Poduzetnički inkubator BIOS


Kratki opis projekta:

 Svrha i ciljevi projekta:

U ovoj provjeri inovativnog koncepta predlaže se novi sustav prijenosa podataka elektroenergetskim vodovima (eng. Power line communication - PLC) zasnovan na kaoticnom signalu (eng. Chaos based communication systems). Prednosti prijenosa informacije kaoticnim signalima su prije svega jednostavna sklopovska izvedba (jednostavan nacin generiranja kaoticnog signala, demodulacija u vremenskoj domeni, nekoherentni prijemnik), robusnost na višestazno rasprostiranje, vrlo široki frekvencijski spektar niskih amplituda koji omogucuje koegzistenciju s drugim komunikacijskim sustavima, velika sigurnost podataka zbog neperiodicne prirode kaoticnih signala. Ciljevi ovog projekta su demonstriranje tehnicke izvedivosti i izrada prototipa kaoticnog PLC modema digitalnog

signala zasnovanog na:

- jednom od postojecih modulacijskih postupaka („On-off“ modulacijski postupak, modulacijski postupak

diskretne promjene kaoticnog signala itd.);

- potpuno novom modulacijskom postupku za kojeg clanovi projektnog tima posjeduju preporuku za zaštitu intelektualnog vlasništva registriranog europskog patentnog zastupnika.

Stoga bi se paralelno s postupkom demonstracije tehnicke izvedivosti pokrenuo i postupak zaštite intelektualnog vlasništva.

Koncept izvedbe i ocekivani rezultati:

U prvoj fazi projekta radilo bi se na demonstraciji tehnicke izvedivosti predloženog rješenja i na aktivnostima vezanim uz zaštitu intelektualnog vlasništva. Ako bi se potvrdila tehnicka izvedivost, zapocelo bi se s drugom fazom projekta koja bi se sastojala od izrade funkcionalnog prototipa kaoticnog PLC modema zasnovanog na jednom od postojecih modulacijskih postupaka. U trecoj fazi bi se prototip testirao u laboratorijskim uvjetima i

usporedio s PLC modemima zasnovanim na postojecim standardima. Nakon vrednovanja rezultata, plan za komercijalizaciju odredio bi, kako tržišni potencijal, tako i smjer komercijalizacije predloženog rješenja. Ocekivani rezultati projekta su zaštita intelektualnog vlasništva novog modulacijskog postupka, demonstracija tehnicke izvedivosti kaoticnog PLC modema koja podrazumijeva prijenos digitalnog signala preko elektroenergetskog voda kaoticnim signalom nosiocem te izrada funkcionalnog prototipa kaoticnog PLC modema

zasnovanog na nekim od postojecih modulacijskih postupaka i novom modulacijskom postupku.

 

Ovaj projekt je sufinanciran sredstvima iz Programa provjere inovativnog koncepta BICRO-a.