Ured za međunarodnu suradnju, znanstvene i stručne projekte

Voditeljica:

e-mail: mirela.glavas@ferit.hr
Telefon:  031-224-700  

Administrativna tajnica:

e-mail: tihana.gusic@etfos.hr
Telefon: 031-224-660

Prostorija 1 - 38 (Kneza Trpimira 2b)

Uredovno vrijeme: 
ponedjeljak - petak
8:00 - 15:00 sati
 

Ured za međunarodnu suradnju, znanstvene i stručne projekte, u suradnji s prodekanima, dekanom i službama Fakulteta, obavlja sljedeće djelatnosti:

- Uspostavljanje i potpora međunarodnoj suradnji Fakulteta na institucionalnoj razini
 
- Informiranje i educiranje djelatnika i studenata o mogućnostima međunarodne suradnje na svim razinama
 
- Ukazivanje na mogućnosti sudjelovanja i poboljšavanje sudjelovanja Fakulteta u međunarodnim inicijativama, istraživačkim i obrazovnim programima/projektima te programima mobilnosti  
 
- Administrativna priprema, praćenje i analiza međunarodnih projekata, znanstvenih i stručnih projekata te programa odlazne i dolazne mobilnosti studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja