Kontakt

Voditeljica:

Telefon:  031-224-700  

Administrativna tajnica:

Telefon: 031-224-660

Prostorija 0-10 (Kneza Trpimira 2b)

Uredovno vrijeme: 
ponedjeljak - petak
8:00 - 15:00 sati
 

Ured za međunarodnu suradnju djeluje kao provedbena jedinica međunarodnih aktivnosti vezanih suradnju s ustanovama izvan Republike Hrvatske te za mobilnost studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja u suradnji s prodekanom za međunarodnu suradnju.

Ured je zadužen za koordinaciju aktivnosti i događanja vezanih za međunarodnu suradnju Fakulteta, kao što su sklapanje bilateralnih sporazuma sa sveučilištima i fakultetima te međunarodnu akademsku i studentsku razmjenu.

Sukladno tome, praćenje i analiza međunarodnih, znanstvenih i stručnih projekata te programa odlazne i dolazne mobilnosti studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja jedna je od njegovih glavnih zadaća.

Uloga Ureda iznimno je značajna u okviru pripreme i provedbe projekata, a ona se ogleda u pružanju informacija o objavljenim natječajima te pružanju podrške djelatnicima Fakulteta u dijelu administrativne pripreme i provedbe projekata.