Novosti i događanja

Uvjeti organizacije novih mobilnosti

09.09.2020. | Tihana Vajnand PromovirajIspis

Europska Komisija (EK) je donijela odluku o općem okviru mjera za provedbu programa u predstojećim mjesecima imajući na umu nepredvidivost epidemiološke situacije.

Mobilnost sudionika ostaje u srcu Erasmus+ programa, no, budući da je vrlo teško predvidjeti razvoj i ritam slabljenja ili pak ponovnog uvođenja ograničenja putovanja, EK je dozvolila uvođenje virtualnih i kombiniranih (blended) mobilnosti kada mobilnost nije moguće provesti na klasičan način (potpuno fizička mobilnost). Odluka obuhvaća sve KA1 tekuće projekte, dakle projekte iz natječajnih godina 2018, 2019 i 2020. Da bi se postojeća pravila programa uskladila s ovom mjerom koja uvodi nove formate mobilnosti (virtual i blended) EK je pripremila dodatak sporazumnoj dokumentaciji.

Kada je riječ o virtualnim i blended mobilnostima, EK je definirala postupanje na niže opisani način.

Blended mobilnost studenata:

- riječ je o kombinaciji razdoblja fizičke mobilnosti s virtualnom mobilnošću

- studenti smiju započeti svoju aktivnost virtualno na način na koji to organizira prihvatna ustanova/organizacija, no očekuje se da mobilnost nastave i fizički u trenutku kada to epidemiološka situacija dopusti

- fizički dio mobilnosti treba odgovarati minimalnom trajanju aktivnosti (3 mjeseca za studij i 2 mjeseca za stručnu praksu) - u slučaju ponovljene pandemije COVID-a 19, fizička mobilnost može biti kraća te označena kao force majeure

- dopušteni su prekidi između virtualnog i fizičkog dijela (Interruption Days) ako uključene strane to tako dogovore

- trajanje svih oblika mobilnosti utvrđuje se standardnom dokumentacijom koja potvrđuje sudjelovanje (Statement of Host HEI/Organisation, tablica D Learning Agreementa, Transcript of Records...)

- što se priznavanja tiče, i virtualni i fizički dio vrednuju se na isti način

- studenti imaju pravo na pristup OLS alatu od trenutka odabira za mobilnost do njenog završetka bez obzira na način održavanja mobilnosti

- matična ustanova ima pravo na trošak OS-a (Potpore za organizaciju) te je zadužena za pripremu, pomoć i podršku studentu tijekom svih faza mobilnosti (prije, tijekom i nakon) kao što je to slučaj u klasičnoj fizičkoj mobilnosti

- student prima financijski potporu za fizičko trajanje mobilnosti (individualna potpora) i nema pravo na troškove tijekom trajanja virtualne mobilnosti

- u slučaju više sile fizička mobilnost može biti skraćena ili pak otkazana i nadomještena produžetkom virtualne mobilnosti

 

Virtualna mobilnost studenata

-  podrazumijeva aktivnosti učenja, podučavanja i usavršavanja koje se u potpunosti izvode u online okruženju

- prihvatljiv je samo trošak OS-a (Potpore za organizaciju) za matičnu ustanovu, dakle student nema pravo na troškove mobilnosti, ali prima svu pripremu, pomoć i podršku tijekom svih faza mobilnosti (prije, tijekom i nakon) kao što je to slučaj u klasičnoj fizičkoj mobilnosti

- virtualna mobilnost se priznaje na isti način kao i klasična fizička mobilnost sukladno očekivanim ishodima učenja.

-  u slučaju virtualne mobilnosti za studente koji se odluče mobilnost pratiti online ali iz odredišne zemlje mobilnosti - u tom slučaju će student koji je fizički otputovao na mobilnost ali ju obavlja online imati pravo na financiranje dana boravka na mobilnosti. Pri tome će dokazna dokumentacija biti Transcript of Records i računi/putne karte.

Za mobilnosti osoblja primjenjuje se ista logika kao kod studenata: OS se dodjeljuje neovisno o obliku mobilnosti, ali sudionik dobiva financijsku potporu (individualnu potporu i Distance Band za put) samo ako je bilo fizičke mobilnosti u minimalnom trajanju.

Molimo, imajte na umu mogućnosti produženja trajanja projekata. Naime, korisnici mogu od Agencije zatražiti produženje trajanja svih aktivnih projekata, osim projekata odobrenih na Natječaju 2020. godine, ako je to nužno radi odgode aktivnosti i osiguranja ispunjenja ciljeva projekta, a u kontekstu posljedica pandemije koronavirusa i mogućeg daljnjeg širenja.

Projekti mogu biti produženi do maksimalno 12 mjeseci, a ukupno trajanje projekta ne smije ni u kojem slučaju biti duže od 36 mjeseci. Podsjećamo da neovisno o ovim izvanrednim mjerama, za projekte iz 2019. godine koji traju 16 mjeseci i dalje postoji mogućnost redovnog produženja trajanja sporazuma (na 24 mjeseca).

Objava i sadržaj novih preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo o održavanju nastave na visokim učilištima u razdoblju pandemije bolesti COVID-19 dostupni su na poveznici Agencije za mobilnost i programe EU.

⇦ Nazad na pregled obavijesti