Novosti i događanja

Obavijest o natječaju Međunarodne ljetne škole na Sveučilištu u Oslu, Norveška, 20. 6. - 31. 7. 2020.

24.02.2020. | Tihana Vajnand PromovirajIspis

Rok: 1. ožujka 2020.

Od 20. lipnja do 31. srpnja 2020. godine na Sveučilištu u Oslu, Norveška, održat će se Međunarodna ljetna škola koja nudi mnogobrojne kolegije na preddiplomskoj i diplomskoj razini, i to četrnaest (14) preddiplomskih kolegija iz područja norveškog jezika, kulture i društva te sedam (7) diplomskih kolegija iz područja od širokoga međunarodnog interesa. Svi kolegiji donose ECTS bodove.

Detaljne informacije mogu se dobiti na mrežnoj stranici: www.uio.no/summerschool

Rok za prijavu je 1. ožujka 2020. godine.

Za sve dodatne informacije treba se obratiti izravno Međunarodnoj ljetnoj školi Sveučilišta u Oslu:

tel.: +47 22 85 63 85
e-mail: iss@admin.uio.no

⇦ Nazad na pregled obavijesti