Novosti i događanja

Otvoren Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Multidisciplinarni istraživački projekti na temu personalizirane medicine - pret/klinička istraživanja, tehnologije 'velikih podataka' i informacijske te komunikacijske tehnologije, implementacija i korisnička perspektiva”

15.01.2020. | Mirela Glavaš PromovirajIspis

 

RA PerMed je ERA-Net Cofound inicijativa koju je podržalo 32 partnera iz 23 države.

Svojim trećim transnacionalnim pozivom, ERA PerMed će poticati aktivnosti istraživanja i inovacija gradeći bliske veze između osnovnih biomedicinskih istraživanja, kliničkih istraživanja, bioinformatike, epidemiologije, socijalno-ekonomskih istraživanja, kao i istraživanja o integraciji personalizirane medicine u kliničku praksu te etičke, pravne i socijalne implikacije. Usmjerena je prema usklađivanju nacionalnih istraživačkih strategija, promicanju izvrsnosti, jačanju konkurentnosti personalizirane medicine u Europi te unapređenju suradnje s državama izvan Europske unije. Očekuje se da će prijedlozi podneseni u sklopu ovog poziva pokazati primjenjivost rezultata projekta u kliničkoj praksi. Sveobuhvatni cilj je poboljšati kontrolu bolesti na temelju šire i učinkovitije razrađene stratifikacije bolesnika, dijagnostike i prilagođenih protokola liječenja i prevencije bolesti.

Projektni prijedlozi moraju biti interdisciplinarni te jasno pokazati potencijalni utjecaj na personaliziranu medicinu i dodanu vrijednost transnacionalne suradnje.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja sudjeluje kao partner u pokretanju drugoga zajedničkoga transnacionalnog poziva za inovativne istraživačke projekte suradnje u Personaliziranoj medicini (PM).

Poziv su otvorile institucije iz sljedećih država: Španjolske, Austrije, Kanade, Danske, Finske, Francuske, Grčke, Njemačke, Mađarske (*), Irske, Izraela, Italije, Latvije, Luksemburga, Norveške, Poljske, Rumunjske, Švedske, Turske, Belgije, Paname (*), Egipta (*), Slovenije.   (*) Odluka je na čekanju.

Zajedničke istraživačke prijedloge mogu podnijeti podnositelji koji pripadaju jednoj od sljedećih kategorija ako su prihvatljivi u odnosu na relevantne nacionalne/regionalne kriterije za financiranje istraživanja:

  • A) Sveučilišta (istraživački timovi koji rade na sveučilištima, drugim visokim učilištima ili istraživačkim institutima);
  • B) Klinike/javno zdravstvo (istraživački timovi koji rade u bolnicama/javno zdravstvo i/ili drugim ustanovama zdravstvene zaštite i zdravstvenim organizacijama). Potiče se sudjelovanje liječnika u istraživačkim timovima;
  • C) Privatni partneri, npr. mala i srednja poduzeća (SME).

Prihvatljivi korisnici: Institucije Republike Hrvatske koje su upisane u Upisnik znanstvenih organizacija.

Svaki konzorcij koji podnosi projektni prijedlog mora uključiti najmanje tri partnera koji ispunjavaju uvjete za financiranje iz triju različitih zemalja čije organizacije sudjeluju u pozivu. Najmanje dva partnera konzorcija moraju biti iz dvije različite države članice EU-a ili pridružene zemlje.

Otvaranje poziva na dostavu projektnih prijedloga predviđeno je 16. prosinca 2019. godine, a prijedlozi se mogu predati u dvije faze:

Rok za iskazivanje interesa je 5. ožujka 2020. godine do 17.00 sati (CET).

Rok za podnošenje cjelovitoga prijedloga projekta je 15. lipnja 2020. godine do 17.00 sati (CEST).

Napominjemo kako se institucije koje namjeravaju prijaviti projektni prijedlog trebaju registrirati na sljedećoj poveznici, klikom na „prijava” te slijediti daljnje upute.

Podnošenje prijedloga obvezno je na sljedećoj poveznici.

Ako tražite potencijalne partnere, pogledajte i ICPerMed alat za uspostavu partnerstva: https://partnering.pt-dlr.de/ICPerMed

Kontakt-osoba za navedeni projekt na nacionalnoj razini je:
Mateo Ante Bosnić (MateoAnte.Bosnic@mzo.hr).

Dokumenti natječaja koji uključuju opis selekcijskoga postupka mogu se preuzeti na ERA PerMed internetskoj stranici.

 

⇦ Nazad na pregled obavijesti