Novosti i događanja

Natječaj za sufinanciranje znanstveno-istraživačkih projekata u sklopu zajedničke hrvatsko-slovenske suradnje u trajanju od 1. siječnja 2020. do 31. prosinca 2021. godine

23.04.2019. | Mirela Glavaš PromovirajIspis

Na temelju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji, potpisanog 8. srpnja 1994. godine, Protokola 16. zasjedanja Zajedničkog povjerenstva za znanstvenu i tehnološku suradnju između Republike Hrvatske i Republike Slovenije, potpisanog 10. travnja 2018. godine te Aneksa Protokola 16. zasjedanja Zajedničkog povjerenstva za znanstvenu i tehnološku suradnju između Republike Hrvatske i Republike Slovenije, potpisanog dopisnim putem 20. ožujka 2019. godine, Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske objavljuje

NATJEČAJ
za sufinanciranje znanstveno-istraživačkih projekata u sklopu zajedničke hrvatsko-slovenske suradnje u trajanju od 1. siječnja 2020. do 31. prosinca 2021. godine

Uvjeti prijave

Natječaj se raspisuje za sufinanciranje troškova putovanja i boravaka hrvatskih i slovenskih znanstvenika u cilju provođenja zajedničkih projekata iz svih znanstvenih područja.

Pravo prijave na natječaj imaju znanstvenici na sveučilištima, akademijama, veleučilištima i drugim javnim znanstvenim i istraživačkim ustanovama.

Preduvjet za prijavu je definiran znanstveno-istraživački projekt na kojemu namjeravaju surađivati znanstvenici obiju zemalja. Temeljno financiranje projekta mora biti osigurano.

Prihvatljivi prijavitelj s hrvatske strane mora imati aktivan projekt (najmanje do srpnja 2021. godine kao voditelj ili suradnik uz suglasnost voditelja) koji financira središnje nacionalno tijelo za financiranje znanstvenih projekata ili projekt financiran iz europskih strukturnih i investicijskih fondova ili programa Europske unije.

Voditelji bilateralnoga projekta u RH u trenutku prijave moraju imati:

  • doktorat znanosti;
  • najmanje znanstveno zvanje i radno mjesto znanstvenoga suradnika ili znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto docenta.

Minimalan broj suradnika (bez voditelja) na projektu je dva, a maksimalan šest. U sklopu ovog natječaja moguće je sudjelovanje u samo jednom projektu (ili kao voditelj ili kao suradnik).

Prijave projekata na obje strane moraju, među ostalim suradnicima, uključivati također doktorske studente ili istraživače do pet godina nakon obrane doktorata (istraživači na početku karijere).

Prednost pri izboru imat će prijave projekata čiji voditelji nisu imali odobrene projekte u sklopu zajedničke hrvatsko-slovenske suradnje u posljednja dva natječaja (2016. - 2017. i 2018. - 2019.).

Financijske odredbe

Sredstva se dodjeljuju namjenski za putovanja i boravke znanstvenika u sklopu zajedničkoga znanstveno-istraživačkog projekta. Troškove putovanja snosi zemlja pošiljateljica, a troškove boravka (smještaj i dnevnice te putne troškove na svom teritoriju potrebne za realizaciju suradnje na odobrenom projektu) zemlja primateljica.

Maksimalni ukupni odobreni iznos po projektu s hrvatske strane je 1.000 eura godišnje po projektu u nacionalnoj valuti.

Predviđeno trajanje projekata je dvije godine, a uvjet za dodjelu financijskih sredstava za drugu godinu provedbe projekta je predano stručno i financijsko izvješće o izvršenim aktivnostima u sklopu projekta u prvoj godini provedbe.

Odluku o broju odobrenih projekata te iznosu odobrenih sredstava donijet će Zajedničko hrvatsko-slovensko povjerenstvo.

Način prijave
Prijavu projekta pod zajedničkim nazivom u skladu s propisanim uvjetima i na propisanim prijavnim obrascima hrvatski voditelj projekta u natječajnome roku podnosi Ministarstvu znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, a slovenski voditelj projekta prijavu podnosi Javnoj agenciji za istraživačku djelatnost Republike Slovenije. Projekti koji nisu u propisanome roku prijavljeni s obje strane, neće se razmatrati.

Projektna prijava dostavlja se na hrvatskome jeziku.

Prijava na natječaj treba sadržavati:

  • ispunjeni i potpisani prijavni obrazac (u privitku);
  • životopise obaju voditelja projekta u Europass formatu;
  • životopise svih hrvatskih i svih slovenskih sudionika na projektu u Europass formatu;
  • popis najvažnijih publikacija i objavljenih radova u posljednjih pet godina koji se odnose na sadržaj projekta (svih hrvatskih i slovenskih sudionika na projektu);
  • kratki opis partnerske ustanove u Republici Sloveniji;
  • kratki opis zadaća svih članova projektnoga tima;
  • pismo o prihvaćanju projekta (HrZZ, EU fondovi/programi) kao dokaz temeljnog financiranja;
  • suglasnost voditelja za suradnike na aktivnim projektima.

Slovenski partneri svoje prijave za zajedničke projekte u natječajnome roku šalju Javnoj agenciji za istraživačku djelatnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, na mrežnoj stranici Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS (https://www.arrs.gov.si/sl/). Osoba za kontakt na slovenskoj strani je Marjetka Primožič, marjetka.primozic@arrs.si.

Natječajnu dokumentaciju treba poslati u elektroničkom obliku na e-mail: silvana.siebert@mzo.hr, a jedan tiskani primjerak do 14. lipnja 2019. godine na adresu:

Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Uprava za znanost i tehnologiju
Samostalna služba za koordinaciju politika, europske poslove i međunarodnu suradnju (Natječaj za hrvatsko-slovenske projekte)
Donje Svetice 38
10 000 Zagreb

Dodatne informacije možete dobiti na telefon: +385 1 4594 452 ili na e-mail: silvana.siebert@mzo.hr

⇦ Nazad na pregled obavijesti