Novosti i događanja

Natječaj za dodjelu stipendija Vlade Mađarske u akademskoj godini 2019./2020.

08.03.2019. | Mirela Glavaš PromovirajIspis

Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, Agencija za mobilnost i programe Europske unije i mađarska zaklada Tempus Public Foundation pozivaju na podnošenje prijava na natječaj za dodjelu stipendija Vlade Mađarske za akademsku godinu 2019./2020. kako slijedi:

1. stipendije za semestralni/djelomičan studij
trajanje stipendije: od 3 do 10 mjeseci

  • za studente preddiplomskog, diplomskog i doktorskog studija, upisane na visoka učilišta u RH.

Prioritet imaju studenti mađarskoga jezika i književnosti, kao i studenti integriranoga sveučilišnog studija (medicina, stomatologija, farmacija, veterinarska medicina, arhitektura i pravo). Studenti moraju imati završen minimalno jedan semestar na svome matičnome visokom učilištu.

Stipendije se dodjeljuju samo za studijske programe na mađarskome jeziku (osim za područje umjetnosti gdje su prihvatljivi i programi na engleskome jeziku).

2. stipendije za kratki i dugi istraživački boravak
trajanje stipendije: od 3 dana do 10 mjeseci

  • istraživački boravak u trajanju od 3 do 29 dana

A) poslijediplomski studij i istraživanje: za studente koji su završili sveučilišni diplomski studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij te za doktorande koji žele provesti istraživanje u Mađarskoj;
B) postdoktorski studij i istraživanje: za kandidate koji su stekli akademski stupanj doktora znanosti te žele provesti istraživanje u Mađarskoj.

  • istraživački boravak u trajanju od 1 do 10 mjeseci

A) za studente koji su završili sveučilišni diplomski studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij;
B) za postdoktorande koji žele provesti istraživanje u Mađarskoj.

Doktorandi se ne mogu prijaviti za dugi istraživački boravak. Za duže boravke prijave se podnose za stipendije za semestralan/djelomičan studij.

3. stipendije za cjelokupni preddiplomski, diplomski i doktorski studij
trajanje stipendije: 36/24/36 mjeseci

  • za kandidate koji su završili srednjoškolsko obrazovanje te studente koji su završili sveučilišni preddiplomski studij te sveučilišni diplomski studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij.

Stipendije se dodjeljuju samo za studijske programe na mađarskome jeziku (osim za područje umjetnosti gdje su prihvatljivi i programi na engleskome jeziku).

4. stipendije za ljetne tečajeve mađarskoga jezika i kulture
trajanje stipendije: 2 ili 4 tjedna (ovisno o odabranome tečaju)

  • Stipendije za ljetne tečajeve pokrivaju trošak tečaja, smještaja i prehrane.

Popis ljetnih tečajeva, uključujući detaljne informacije o mjestu i razdoblju trajanja tečajeva, nalazi se u dokumentu u privitku.

Detaljne informacije o stipendijama i o postupku prijave dostupne su u dokumentu u prilogu te na mrežnim stranicama mađarske zaklade Tempus.

Svi zainteresirani kandidati moraju izvršiti on-line prijavu na mrežnim stranicamamađarske zaklade Tempus do 26. ožujka 2019. do 23.00 sata za semestralni/djelomičan studij, cjelokupan studij i istraživački boravak te do 28. ožujka 2019. do 23.00 sata za ljetne tečajeve i u istom roku Agenciji za mobilnost i programe Europske unije poštom dostaviti:

  1. jedan (1) primjerak cjelokupne odgovarajuće dokumentacije navedene u tekstu natječaja (uključuje i mađarski prijavni obrazac) na hrvatskome ili engleskome jeziku, (osim dokaza o znanju mađarskoga jezika koji može biti i na mađarskome jeziku). Ne treba dostavljati originalne dokumente, moguće je dostaviti i preslike.
  2. otisnut, ispunjen te potpisan on-line obrazac na hrvatskome jeziku dostupan ovdje.

Navedenu dokumentaciju potrebno je dostaviti na sljedeću adresu:

AGENCIJA ZA MOBILNOST I PROGRAME EUROPSKE UNIJE
Frankopanska ulica 26, 10 000 Zagreb,
uz naznaku 'Za stipendije Vlade Mađarske'
.

Korisne upute za pripremu dokumentacije možete pronaći ovdje.

Upiti se šalju na e-mail adresu: bilaterala@mobilnost.hr

Prijavom na natječaj kandidati daju privolu Agenciji za mobilnost i programe Europske unije za prikupljanje i obradu njihovih osobnih podataka (koje su ustupili prijavom) u svrhu provedbe natječaja.

⇦ Nazad na pregled obavijesti