Novosti i događanja

Javni poziv nastavnom osoblju FERIT-a na prijavu za sudjelovanje u edukaciji „Provedba programa društveno korisnog učenja u STEM području“.

21.05.2018. | Mirela Glavaš PromovirajIspis

Projekt : Slavonska STEM evolucija

 

Ugovor broj: UP.04.2.1.02.0002

                                                                                                         JAVNI POZIV


U okviru provedbe EU projekta „Slavonska STEM evolucija“ Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek poziva nastavno osoblje na prijavu za sudjelovanje u edukaciji „Provedba programa društveno korisnog učenja u STEM području“.

Svrha edukacije je pripremiti nastavno osoblje Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek za osmišljavanje i provedbu programa društveno korisnog učenja (DKU)  u STEM području koristeći robotiku, automatiku i programiranje te za validaciju rada studenata.

Termin održavanja edukacije: 7. do 9. lipnja 2018. godine

Mjesto održavanje edukacije: Osijek

Predviđeni broj polaznika: 15

Trodnevnu edukaciju u trajanju od ukupno 16 sati provodit će stručnjak za DKU i stručnjak za STEM edukaciju u obliku radionica sa pripremljenim prezentacijama i materijalima uz predviđen aktivan angažman sudionika u obliku diskusije, osmišljavanja rješenja i igranja uloga. Radionica o prijenosu STEM kompetencija kroz društveno korisno učenje koristeći robotiku i automatiku provest će se s opremom i prema principima Croatian Makers (CM) lige (IRIM Zagreb).

Edukacija o DKU uključuje teme: osnovna terminologija i teorijska pozadina DKU; DKU u STEM području (primjeri implementacije sa stranih sveučilišta); institucionalizacija DKU u nastavi na svim visokoškolskom obrazovnim razinama; mentorski programi za organizacije civilnog društva(OCD), strategije i alati za dijagnostiku, implementaciju i evaluaciju projekata za DKU.

Rok za prijavu: 25. svibnja 2018. godine.

Prijave se dostavljaju elektroničkim putem, odnosno, slanjem popunjenog obrasca prijavnice na adresu e-pošte: zeljka.miokovic@ferit.hr .

Napomena: U slučaju prijave većeg broja zainteresiranih sudionika od predviđenog, odabir će se izvršiti temeljem motivacijskih pisama, o čemu će svi prijavljeni kandidati biti naknadno informirani.

 

Prilozi: Obrazac prijavnice [otvori]

 

 

Projekt „Slavonska STEM evolucija“ sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, Operativni program  „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020, Grant shema „Podrška razvoju partnerstava organizacija civilnog društva i visokoobrazovanih ustanova za provedbu programa društveno korisnog učenja (DKU)“.

 

⇦ Nazad na pregled obavijesti