Novosti i događanja

Otvoren natječaj "Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije"

03.05.2018. | Mirela Glavaš PromovirajIspis

Otvoren je poziv za dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) „Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije“ u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj, područje IRI.

Rok za prijavu: 19. listopada 2018. godine.

Svrha (cilj) poziva

  • Usmjeriti istraživanja u tematskim i pod-tematsko prioritetnim područjima Strategije pametne specijalizacije Republike Hrvatske za razdoblje od 2016. do 2020. godine (S3) prema potrebama gospodarstva podržavajući projekte istraživanja, razvoja i inovacija istraživačkih organizacija u suradnji s poslovnim sektorom.

Ukupna raspoloživa sredstva

  • Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 180.894.788,00 HRK.

Raspoloživa sredstva po prijavitelju

  • Najveći iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 6.800.000,00 HRK.

Predviđeni intenzitet potpore

  • Bespovratna sredstva koja se dodjeljuju prijaviteljima (znanstvenim organizacijama) ne predstavljaju državnu potporu.

Plaće postojećih zaposlenika prijavitelja ne mogu biti financirane bespovratnim sredstvima. One trebaju činiti najmanje 15% od ukupnih prihvatljivih troškova koji se odnose na prijavitelja. Od ukupnih prihvatljivih troškova koji se odnose na prijavitelja, bespovratna sredstva iznose najviše 85%.

Bespovratna sredstva koja se dodjeljuju partnerima na ovom Pozivu predstavljaju državnu potporu.

Prihvatljivi prijavitelji i partneri

  • Prihvatljivi prijavitelji su znanstvene organizacije upisane u Upisnik znanstvenih organizacija koji se vodi pri Ministarstvu znanosti i obrazovanja i koje ispunjavaju kriterije za istraživačku organizaciju definirane Okvirom Zajednice za državne potpore za istraživanje i razvoj i inovacije (2014/C 198/01).

Prihvatljivi partneri su mikro, mala i srednja poduzeća u skladu s uvjetima Priloga I. Uredbe 651/2014 i Uredbe 1084/2017 ili velika poduzeće koja ne ispunjavaju uvjete utvrđene u Prilogu I.

Detaljne informacije o natječaju možete pronaći na linku:

https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/jacanje-kapaciteta-za-istrazivanje-razvoj-i-inovacije/

⇦ Nazad na pregled obavijesti