Novosti i događanja

Objavljen 3. Poziv za dostavu projektnih prijedloga Programa Interreg CENTRAL EUROPE

06.10.2017. | Mirela Glavaš PromovirajIspis

Objavljen je 3. Poziv za dostavu projektnih prijedloga Programa Interreg CENTRAL EUROPE.

Program Interreg CENTRAL EUROPE provodi se u razdoblju od 2014. do 2020. godine i ulaže 231 milijun eura za sufinanciranje projekata transnacionalne suradnje koji će se provoditi od strane javnih i privatnih organizacija iz regija središnje Europe. 

U okviru trećeg poziva, definirane su 4 prioritetne osi pod kojima se mogu podnijeti projektni prijedlozi:

  • Suradnja na inovacijama kako bi središnja Europa postala konkurentnija,
  • Suradnja na strategijama za nisku razinu ugljika u središnjoj Europi,
  • Suradnja na prirodnim i kulturnim resursima za održivi razvoj,
  • Suradnja na transportu kako bi se bolje povezala središnja Europa.

Sufinancirat će se projekti kojima se ispunjavaju sljedeći specifični ciljevi:

- 1.1. Poboljšanje održivih veza između dionika u inovativnim sustavima s ciljem jačanja regionalnih inovacijskih kapaciteta u Središnjoj Europi,
– 1.2. Unaprjeđenje vještina i poduzetničkih kompetencija s ciljem jačanja ekonomskih i socijalnih inovacija u srednjoeuropskim zemljama,
– 2.1. Razvoj i implementacija rješenja za povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u javnoj infrastrukturi,
– 2.2. Poboljšanje teritorijalnih strategija i politika namijenjenih ostvarivanju niske razine CO2 i ublažavanju klimatskih promjena,
– 3.1. Poboljšanje integriranih kapaciteta za upravljanje okolišem namijenjenih zaštiti i održivom korištenju prirodne baštine i resursa,
– 3.2. Unaprjeđenje kapaciteta za održivo korištenje kulturne baštine i resursa,
– 3.3. Poboljšanje upravljanja okolišem na području funkcionalnih urbanih područja kako bi ona postala prihvatljivija za život,
– 4.1. Unaprjeđenje planiranja i koordinacije regionalnih putničkih transportnih sustava s ciljem bolje povezanosti s nacionalnim i europskim transportnim mrežama,
– 4.2. Unaprjeđenje koordinacije između dionika u transportu s ciljem povećanja udjela multimodalnih ekoloških rješenja.

Programsko područje: 9 država (76 NUTS 2 regija):
– Austrija,
– Hrvatska,
– Češka,
– Mađarska,
– Poljska,
– Slovačka,
– Slovenija,
– Njemačka = 8 saveznih pokrajina (Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen),
– Italija – 9 regija (Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Provincia Autonoma Bolzano, Provincia Autonoma Trento, Valle d’Aosta, i Veneto).

Na Pozivu mogu sudjelovati:
– Nacionalna, lokalna i regionalna tijela javne vlasti,
– Privatne institucije uključujući i privatna poduzeća koja imaju pravnu osobnost,
– Međunarodne organizacije koje unutar nacionalnog zakonodavstva sudjeluju u Programu.

Partnerstvo: minimalno tri partnera, iz tri države, od kojih najmanje dva pripadaju regijama središnje Europe.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 60.000.000,00 EUR:
– Prioritetna os 1: 20.000.000,00 HRK
– Prioritetna os 2: 10.000.000,00 HRK
– Prioritetna os 3: 20.000.000,00 HRK
– Prioritetna os 4: 10.000.000,00 HRK

Intenzitet potpore:
- Do 85% za prijavitelje iz Hrvatske, Češke, Mađarske, Poljske, Slovačke i Slovenije,
– Do 80% za prijavitelje iz Austrije, Njemačke i Italije,
– Do 80% za prijavitelje koji dolaze iz regija izvan programa Central Europe.

Krajnji rok prijave: 25. siječnja 2018.g.

Natječajnu dokumentaciju možete preuzeti OVDJE.

⇦ Nazad na pregled obavijesti