Novosti i događanja

Stipendije Švicarske Konfederacije u akademskoj godini 2017./2018.

05.09.2016. | Tihana Vajnand PromovirajIspis

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske i Agencija za mobilnost i programe Europske unije, u suradnji sa Švicarskim veleposlanstvom, objavljuju natječaj za jednogodišnje stipendije Švicarske Konfederacije u akademskoj godini 2017./2018. Za hrvatske državljane dodjeljuju se sljedeće kategorije stipendija u konkurenciji s kandidatima iz drugih zemalja:

  1. stipendije za znanstvenoistraživačke boravke u Švicarskoj, za diplomirane kandidate do 35 godina starosti;
  2. stipendije za doktorske studije, za diplomirane kandidate do 35 godina starosti;
  3. stipendije za poslijedoktorske studije, za kandidate kojima doktorat nije stariji od pet godina;
  4. stipendije za umjetničke smjerove, za diplomske (master) studije i istraživanja na konzervatorijima i umjetničkim školama u sklopu švicarskih sveučilišta primijenjenih znanosti.

Detaljnije informacije dostupne su na mrežnoj stranici Državnoga tajništva za obrazovanje i znanost Švicarske. Natječajnu dokumentaciju, koja uključuje prijavne obrasce, zainteresirani kandidati trebaju zatražiti od Švicarskog veleposlanstva. Osoba za kontakt je g. Pero Katušić, tel.: +385 1 487 88 16, e-pošta: pero.katusic@eda.admin.ch.

Uz prijavne obrasce dostupne pri Švicarskom veleposlanstvu, prijavi je potrebno priložiti otisnut i ispunjen on-line obrazac na hrvatskome jeziku koji je dostupan na web stranici. Obrazac služi kao temelj za elektroničku obradu podataka.

Kratku molbu s potpunom dokumentacijom na njemačkome, francuskome, talijanskome ili engleskome jeziku treba poslati u tri primjerka do 15. studenoga 2016. godine na adresu:

Agencija za mobilnost i programe Europske unije
Frankopanska ulica 26
10 000 Zagreb

tel.: + 385 1 5497 896
e-pošta: bilaterala@mobilnost.hr

Prijavom na natječaj kandidati daju privolu Agenciji za mobilnost i programe EU-a za prikupljanje i obradu njihovih osobnih podataka (koje su ustupili prijavom) u svrhu provedbe natječaja i suglasnost za korištenje podataka prilikom objave rezultata natječaja (ime i prezime) na mrežnoj stranici Agencije.

Dodatna dokumentacija kao i informacije dostupni su na stranici Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.

⇦ Nazad na pregled obavijesti
Učitaj prijašnjih 100 objava