Novosti i događanja

Postdoktorske stipendije za strane istraživače Japanskog društva za promicanje znanosti (JSPS) za 2016. godinu

18.02.2016. | Tihana Vajnand PromovirajIspis

Japansko društvo za promicanje znanosti (Japan Society for Promotion of Science, JSPS) raspisalo je natječaj za postdoktorske stipendije za strane istraživače za 2016. godinu.

Japansko društvo za promicanje znanosti (JSPS) je vodeća agencija za financiranje znanstvenih istraživanja u Japanu, koju je osnovala japanska Vlada u svrhu unapređenja znanosti. Postdoktorske stipendije (dugoročne) i pozivne stipendije (kratkoročne) za strane istraživače JSPS-a pružaju mogućnost postdoktorskim ili iskusnijim istraživačima sa sjedištem izvan Japana da obavljaju istraživačke aktivnosti zajedničkim radom u vodećim znanstvenim skupinama na japanskim sveučilištima i istraživačkim ustanovama. Dugoročne stipendije pokrivaju troškove studijskoga posjeta od 12 mjeseci do 24 mjeseca, a kratkoročne pozivne stipendije pokrivaju troškove studijskoga posjeta od 14 do 60 dana.

Postdoktorske stipendije za strane istraživače Japanskog društva za promicanje znanosti (JSPS) - dugoročne stipendije, početak programa stipendiranja je između 1. rujna i 30. studenoga 2016. godine.

Pozivne stipendije za strane istraživače Japanskog društva za promicanje znanosti (JSPS) – kratkoročne stipendije, početak programa stipendiranja je između 1. listopada 2016. i 31. ožujka 2017. godine.

Nužno je da podnositelji zahtjeva za postdoktorske stipendije budu doktori znanosti koji su doktorat dovršili na bilo kojoj ustanovi izvan Japana u vrijeme podnošenja zahtjeva za stipendiranje ili su doktorirali nakon 1. travnja 2010. godine.

Nužno je da podnositelji zahtjeva za pozivne stipendije budu iskusni istraživači s izvrsnim akademskim rezultatima.

Moguća područja istraživanja su neograničena.

Prijave za stipendiranje potrebno je poslati na adresu JSPS Tokyo preko ustanove domaćina u Japanu. Treba voditi računa o tome da će ustanova domaćin odrediti raniji rok od JSPS-a za prikupljanje prijava.

Više informacija, kao i prijavni obrasci, nalaze se na mrežnim stranicama:
http://www.jsps.go.jp/english/e-fellow/application.html i http://www.jsps.go.jp/english/e-inv/index.html.

Rok za prijavu je od 26. travnja do 6. svibnja 2016. godine.

⇦ Nazad na pregled obavijesti