Novosti i događanja

Interni natječaj Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za prijavu znanstvenoistraživačkih i umjetničkih projekata na program Gost istraživač (INGI-2015)

07.01.2016. | Tihana Vajnand PromovirajIspis

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku raspisalo je interni natječaj za prijavu znanstvenoistraživačkih i umjetničkih projekata čija je osnovna svrha potaknuti suradnju svojih istraživača s istaknutim istraživačima s drugih (posebice inozemnih) sveučilišta.

Uvjeti natječaja:

• Tema projekta treba biti znanstveno aktualna i međunarodno kompetitivna s perspektivom objavljivanja radova citiranih u WoS ili SCOPUS. Projektni prijedlog treba se uklapati u strategije sastavnica članova projektnog tima;

• Predlagatelj projekta može biti znanstvenik (znanstveni suradnik, viši znanstveni suradnik ili znanstveni savjetnik) podržan od grupe znanstvenika zaposlenih na nekoj od sastavnica Sveučilišta. U projekt je poželjno uključiti asistente, poslijedoktorande i studente Sveučilišta u Osijeku;

• Gost istraživač treba biti međunarodno prepoznatljiva osoba s odgovarajućim referencama iz teme istraživanja (s naglaskom na radove citirane u WoS ili SCOPUS).

• Predviđeno trajanje projekta je 12 mjeseci;

• Očekuje se da Gost istraživač za vrijeme trajanja projekta na Sveučilištu u Osijeku boravi barem 1 mjesec, a najviše 3 mjeseca. Boravak je moguće realizirati u više (najviše 3) navrata;

• Kao rezultat istraživanja očekuje se publiciranje rezultata istraživanja u priznatim međunarodnim časopisima (posebice onih koji su citirani u WoS ili SCOPUS). 

Sve ostale informacije dostupne su ovdje.

 

⇦ Nazad na pregled obavijesti