Mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja

O MOBILNOSTI (Erasmus+)

Preduvjet su za ostvarivanje mobilnosti u svrhu održavanja nastave i stručnoga usavršavanja na inozemnoj visokoškolskoj ustanovi Erasmus+ međuinstitucijski sporazumi sklopljeni između Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku i prihvatne visokoškolske ustanove. Trajanje je razdoblja mobilnosti za održavanje nastave najkraće 2 dana, a najduže 2 mjeseca. Trajanje je razdoblja mobilnosti za stručno usavršavanje najkraće 2 dana, a najduže 2 mjeseca. Dani provedeni na putu uračunavaju se u razdoblje mobilnosti. Za ostvarivanje aktivnosti stručnog usavršavanja na ustanovi koja nema status visokog učilišta nije potrebno sklopiti Erasmus+ međuinstitucijski sporazum.

U sklopu Erasmus+ programa, moguće je ostvariti mobilnost u programskim zemljama. Programske su zemlje države članice EU (Austrija, Belgija, Bugarska, Cipar, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Mađarska, Irska, Italija, Litva, Latvija, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Švedska i Ujedinjeno Kraljevstvo) te Island, Lihtenštajn i Norveška.

Svrha je boravka na inozemnoj ustanovi za nastavno osoblje održavanje nastave ili stručno usavršavanje dok je za nenastavno osoblje stručno usavršavanje. 

Nastavnici koji se prijavljuju za aktivnost održavanja nastave trebaju biti izabrani u znanstveno-nastavno, umjetničko-nastavno ili nastavno zvanje. Zaposlenici na radnome mjestu znanstvenoga novaka ili asistenta mogu se prijaviti za aktivnost održavanja nastave uz uvjet da su na matičnoj instituciji uključeni u izvedbu nastave. 

Za aktivnost stručnoga usavršavanja, pristupnici na natječaj mogu biti članovi nastavnog i nenastavnog osoblja.

 

INTRANET ZA DJELATNIKE - PRISTUP DOKUMENTIMA

https://www.ferit.unios.hr/fakultet/intranet/mobilnost-i-medunarodna-suradnja