Mobilnost

ERASMUS+ i EUROWEB+

ERASMUS +

Erasmus je namijenjen studentima, nastavnom i nenastavnom osoblju u svim oblicima tercijarnog obrazovanja, kao i zaposlenicima drugih organizacija i ustanova koje su uključene u visoko obrazovanje.
U programu Erasmus, osim visokih učilišta, mogu sudjelovati i poduzeća čiji stručnjaci mogu sudjelovati u nastavi na visokim učilištima, dok studenti i osoblje u njima mogu obavljati stručnu praksu, odnosno stručno usavršavanje.

 

Erasmus+ mobilnost 

Erasmus+ mobilnost obuhvaća individualnu mobilnost studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja. Studenti mogu odlaziti u inozemstvo u svrhu studijskoga boravka ili obavljanja stručne prakse; nastavno osoblje u svrhu održavanja nastave ili stručnoga usavršavanja, dok je za nenastavno osoblje (zaposlenici referade, knjižnice, ureda za međunarodnu suradnju, itd.) namijenjeno isključivo stručno usavršavanje. Osim individualne mobilnosti, tu su još intenzivni programi ili tzv. ljetne i zimske škole koje okupljaju sudionike iz najmanje triju država, a obrađuju se teme koje uglavnom nisu sastavnim dijelom redovnoga plana i programa. Naposljetku, tu su i Erasmus intenzivni tečajevi jezika namijenjeni Erasmus studentima koji odlaze na studij u državu gdje se govore manje poznati jezici. Tako se, na primjer, student iz Hrvatske koji odlazi na studijski boravak u Finsku može prije početka studijskoga boravka prijaviti za intenzivni tečaj finskog u svrhu stjecanja osnovnog znanja radi lakšeg snalaženja.

 

Postupak prijave

Visoka učilišta kojima je odobrena Erasmus sveučilišna povelja prijavljuju se svake godine na natječaj koji raspisuje Agencija za mobilnost i programe EU za dodjelu financijskih potpora koje će im omogućiti realizaciju aktivnosti za koje su se prijavili.
Bitno je napomenuti da se studenti, nastavno i nenastavno osoblje ne prijavljuju izravno Agenciji, već svom matičnom visokom učilištu koje ih odabire i isplaćuje financijske potpore na njihove račune.

 

Trajanje mobilnosti

Trajanje mobilnosti ovisi o ciljnoj skupini i aktivnostima. Za studente koji odlaze na Erasmus studijski boravak ili stručnu praksu, trajanje boravka iznosi najmanje 3, a najviše 12 mjeseci. Trajanje je razdoblja mobilnosti za održavanje nastave najkraće 2 dana, a najduže 2 mjeseca. Trajanje je razdoblja mobilnosti za stručno usavršavanje najkraće 2 dana, a najduže 2 mjeseca. Dani provedeni na putu uračunavaju se u razdoblje mobilnosti.

 

Zemlje u kojima je moguće ostvariti mobilnost

U programu Erasmus sudjeluje svih 27 država članica Europske unije, države EFTA - Island, Lihtenštajn i Norveška te država kandidatkinja Turska.

Link za prijavu mobilnosti kroz ERASMUS+ program:

http://www.unios.hr/?g=5&i=167 (studenti )

http://www.unios.hr/?g=5&i=168 ( nastavno/nenastavno osoblje )

 

EUROWEB+

EUROWEB+ je program stipendiranja studenata preddiplomskog, diplomskog, doktorskog i postdoktorskog studija, kao i nastavnog i nenastavnog osoblja, a financira ga Europska komisija.

EUROWEB+ program stipendiranja namijenjen je državljanima zemalja članica Europske unije i zapadnoga Balkana koji žele studirati ili raditi na nekoj od partnerskih institucija.

Cilj je projekta EUROWEBA+ stvaranje partnerskih odnosa u provođenju istraživanja i poučavanju, a isti će učvrstiti veze između zemalja članica Europske unije i zapadnoga Balkana.

Službena je internetska stranica EUROWEBA+ dostupna na http://www.mrtc.mdh.se/eurowebplus

EUROWEB stipendija pokriva:

  • Troškove izrađivanja vize i zrakoplovne povratne karte. Međutim, troškovi ne smiju prekoračiti unaprijed zadani maksimalni trošak (za detalje, vidi dolje) koji se temelje na izračunu udaljenosti dvaju mjesta (http://www.distancefromto.net/ )
  • Mjesečni trošak za život
  • Troškove školarine u iznosu do 3000 eura tijekom razdoblja od 10 mjeseci koji se uplaćuju prihvatnoj ustanovi (za mobilnosti kraće od 10 mjeseci, neće se plaćati školarina).

Odlazne mobilnosti studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja

Studenti preddiplomskih, diplomskih, poslijediplomskih i postdoktorskih studija, kao i djelatnici Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku mogu se prijaviti za stipendiranje mobilnosti EUROWEB+ u jednome od sljedećih devet projektnih partnera zapadnog Balkana:


   •  University of Elbasan "Aleksander Xhuvani", Albanija 
   •  Polytechnic University of Tirana, Albanija 
   •  Sveučilište u Sarajevu, Bosna i Hercegovina 
   •  Sveučilište Džemal Bijedić u Mostaru, Bosna i Hercegovina 
   •  Sveučilište u Banja Luci, Bosna i Hercegovina 
   •  Sveučilište Mediteran Podgorica, Crna Gora
   •  Sveučilište u Nišu, Srbija
   •  Sveučilište u Beogradu, Srbija
   •  Sveučilište u Novom Sadu, Srbija


EUROWEB+  Partneri

Partnerske su institucije EUROWEBA+ sljedeće:

Iz zemalja članica Europske unije 

Mälardalen University, Švedska (koordinator)

  www.mdh.se

Universita degli Studi dell'Aquila, Italija

  www.univaq.it

VU University Amsterdam, Nizozemska

  www.vu.nl

Universität Paderborn, Njemačka

  www.uni-paderborn.de

Åbo Akademi University, Finska

  www.abo.fi

Sofia University St. Kliment Ohridski, Bugarska

  www.uni-sofia.bg

Politehnica University Bucharest, Rumunjska

  www.upb.ro

Sveučilište J.J. Strossmayera, Osijek, Hrvatska

  www.unios.hr

Universitat de les Illes Balears, Španjolska

  www.uib.cat

 

Iz zemalja zapadnog Balkana

 

Sveučilište u Sarajevu, Bosna i Hercegovina

  www.unsa.ba - www.erasmus-unsa.ba/eng

Sveučilište u Nišu, Srbija

  www.ni.ac.rs

Sveučilište u Novom Sadu, Srbija

  www.uns.ac.rs

Sveučilište Džemal Bijedić u Mostaru, Bosna i Hercegovina

  www.unmo.ba

Sveučilište u Banja Luci, Bosna i Hercegovina

  www.unibl.org

Sveučilište u Beogradu, Srbija

  www.bg.ac.rs

Sveučilište Mediteran Podgorica, Crna Gora

  www.unimediteran.net

University of Elbasan "Aleksander Xhuvani", Albanija

  www.uniel.edu.al

Polytechnic University of Tirana, Albanija

  www.unitir.edu.al

 

Kontakt osoba kojoj se podnose prijave na našoj instituciji:

Prodekan za međunarodnu suradnju i Erasmus koordinator FERIT-a Osijek
prof. dr. sc. Goran Martinović
e-mail: goran.martinovic@ferit.hr
Telefon: 031/495-401
Fax: 031/224-605

Ured za međunarodnu suradnju: ured 0-10                                                                                                                                                Telefon: 031-224-700                                                                                                                                                                                                e-mail: ured.projekti@ferit.hr