Udruge pri fakultetu

Udruga diplomiranih studenata Elektrotehničkog fakulteta Osijek (AMA-ETF)

Veliku važnost pridajemo praćenju kretanja naših inženjera i diplomiranih inženjera (budućih prvostupnika i magistara) prilikom zapošljavanja i u karijeri. Stoga smo osnovali Udrugu diplomiranih studenata Elektrotehničkog fakulteta u Osijeku koja će sigurno pomoći dobivanju povratnih informacija od naših bivših studenata nužnih za još uspješniji razvoj Elektrotehničkog fakulteta i osobni napredak njegovih bivših, sadašnjih i budućih studenata.


Udruga matematičara Osijek (UMO)

Predsjednik: Prof.dr.sc. Ninoslav Truhar

Udruga matematičara Osijek osnovana je 1993. godine kao osječka podružnica Hrvatskog matematičkog društva - profesionalne udruge hrvatskih matematičara u cilju unapređivanja i promicanja matematieke znanosti, nastave matematike na svim razinama, primjene matematike u drugim disciplinama, kao i unaprjeđivanja društvenog položaja matematičara i matematike u cjelini. Udruga djeluje kroz tri sekcije: znanstvenu, nastavnu i inženjersku.

Sve tri sekcije zajedno redovito petkom u 18 sati organiziraju Matematički kolokvij, na kome se izlažu originalni znanstveni radovi, inovacije u nastavi ili u primjenama. Predavaei su eminentni znanstvenici iz cijele Hrvatske, ali i iz inozemstva. Posebna aktivnost znanstvene sekcije je briga o funkcioniranju Zavoda za primijenjenu matematiku, te izdavanje međunarodnog znanstvenog easopisa Mathematical Communications, koji se razmjenjuje sa preko 100 sličnih časopisa širom svijeta.

Posebna aktivnost nastavne sekcije je organiziranje redovite ljetne i zimske škole za nadarene ueenike osnovnih i srednjih škola, te provođenje natjecanja iz matematike na svim razinama. Inženjerska sekcija vodi brigu o profesionalnom usavršavanju njenih članova kroz prezentacije novog software-a, literature itd.
Više detalja može se dobiti od višegodišnjeg predsjednika Udruge: 
Prof.dr.sc. Radoslav Galić, te na adresi: http://www.mathos.hr/ums/.


KoREMA
Hrvatsko društvo za komunikacije, računarstvo, elektroniku, mjerenje i automatizaciju


Predsjednik: Prof.dr.sc. Nedjeljko Perić

KoREMA je nevladina i neprofitna udruga osnovana 1992. godine. KoREMA je međustrukovna udruga građana u koju se dobrovoljno učlanjuju znanstvenici i stručnjaci iz područja komunikacija, računarstva, elektronike, mjerenja i automatike te ostali zainteresirani za ta područja. KoREMA ima urede u Splitu, Rijeci i Osijeku; podružnica za Slavoniju i Baranju ima sjedište na Elektrotehniekom fakultetu u Osijeku.

KoREMA je članica IMECO - International Measurement Confederation (Međunarodna konfederacija za mjeriteljstvo) i elanica IFAC - International Federation of Au Tomislav Matić Control (Međunarodna federacija za automatsko upravljanje). KoREMA je organizirala preko 200 simpozija, skupova i okruglih stolova, izdala više od 180 zbornika s bibliografijom od ukupno 12.024 naslova. Udruga, također, izdaje časopis "Automatika", koji izlazi redovito od 1960. godine.

Članom se postaje potpisivanjem pristupnice, koju treba prihvatiti Upravni odbor, te uplatom članarine. Studenti imaju pravo na povlaštenu članarinu. Članovi besplatno dobivaju časopis Automatika i imaju popust na kotizaciju za organizirane skupove. Detaljnije informacije mogu se dobiti od člana upravnog odbora: 
Prof.dr.sc. Željko Hocenski, te na Internet adresi: http://www.korema.hr/.

 

Podružnica studentskog zbora

Na Elektrotehničkom fakultetu ustrojena je i djeluje podružnica Studentskog zbora koja ima svog predsjednika i zamjenika. Podružnicu studentskog zbora čine svi studenti Fakulteta upisani na preddiplomski studij. 

Podružnica studentskog zbora bira pet studentskih predstavnika u Fakultetsko vijeće. Mandat studentskim predstavnicima, odnosno njihovim zamjenicima traje dvije školske godine. Studentski predstavnici ravnopravno sudjeluju s ostalim članovima Fakultetskog vijeća osim u postupcima stjecanja magisterija i doktorata znanosti.

https://www.ferit.unios.hr/new/studenti/studentski-zbor

IAESTE podružnica


Na Elektrotehničkom fakultetu u Osijeku djeluje i podružnica IAESTE (The International Association for the Exchange of Students for Techical Experience). IAESTE je najveća svjetska nevladina organizacija (NGO) sa 85 punopravnih članica iz cijelog svijeta i zajednickoj suradnji s UNESCO. U Republici Hrvatskoj IAESTE djeluje od 1952. godine, a samostalno kao nacionalna udruga IAESTE Croatia od priznanja 16.1.1992. godine. IAESTE Croatia čine četiri lokalna odbora na četiri hrvatska sveučilišta - u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku. IAESTE odbor Osijek je osnovan 1986. godine i otada sudjeluje u programu međunarodne razmjene studenata sa četiri osječka fakulteta, Elektrotehničkog, Građevinskog i Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku, te Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu.

https://www.ferit.unios.hr/new/studenti/iaeste-osijek

 

HRO CIGRE

Hrvatski odbor međunarodnog vijeća za velike elektroenergetske sustave

HRO CIGRE djeluje kao nacionalni ogranak CIGRE, 21, rue d'Artois, 75008 Paris. HRO CIGRE je osnovan 18. 02. 1992. a kao nacionalni ogranak prihvaćen na skupštini CIGRE u Parizu 31. 08. 1992. godine. HO CIGRE razvija tehničke spoznaje i izmjenjuje informacije na području proizvodnje, prijenosa i distribucije elektriene energije. To uključuje područja od krupne opreme pa do sofisticiranih programskih paketa za vođenje elektroenergetskog sustava (EES). HRO CIGRE ima 70 kolektivnih članova i preko 1900 individualnih članova. Rad HRO CIGR organiziran je kroz 16 studijskih odbora. Odbor i razmatraju užu problematiku iz svog područja, a po potrebi formiraju i radne grupe. Svake neparne godine održava se Savjetovanje HRO CIGRE na kojem sudjeluju svi studijski odbori. Svake parne godine održavaju se specijalizirani simpozijii okrugli stolovi u organizacij i jednog ili više studijskih odbora. 

Za više informacija možete se obratiti znanstvenom članu izvršnog odbora HRO CIGRE sa Elektrotehničkog fakulteta u Osijeku:
Prof.dr.sc. Srete Nikolovski ili na web adresi: http://www.hro-cigre.hr/.