Službe fakulteta

Ured studentske referade
Ured studentske referade nalazi se u Trpimirovoj 2b, Prostorija 0 - 12

Voditeljica: 
Tanja Ember
Djelatnice: Zvjezdana GrgićTamara Mihaljević
Prostorija 0 - 12 (prizemlje) 

Telefon: 
031 / 224 - 608, 031 / 224 - 624

E-pošta
studentska.sluzba@ferit.hr (tanja.ember@ferit.hr, zvjezdana.grgic@ferit.hr, tamara.mihaljevic@ferit.hr)

Voditelj  - poslijediplomski studij
Darko Mihić
Prostorija 0 - 12 (prizemlje) 
Telefon: 031 / 224 - 625
E-pošta:  darko.mihic@ferit.hr


Uredovno vrijeme za studente: ponedjeljak - petak, 
11,00 - 14,00 sati i ponedjeljkom 15,00 - 18,00 sati


Ured studentske referade obavlja sve poslove vezane uz potrebe studenata; poslove u vezi sa zaprimanjem dokumentacije za razredbeni postupak, postupak za upis na studij. Nadalje, obavlja upise studenata na sve godine studija uz obaveznu provjeru ispunjavanja uvjeta za upis, izdaje obrasce i zaprima prijave za ispit te provodi evidenciju pristupanja ispitu. Također, po položenim ispitima, vodi evidenciju za svakog pojedinog studenta u matičnoj knjizi studenata te dosjeima pojedinih studenata, priprema rješenja u vezi sa zamolbama studenata, izdaje diplomske zadatke studentima, vodi evidenciju diplomiranih studenata, priprema promociju studenata, odgovara na upite studenata o svim pojedinostima u vezi sa studiranjem.

 

Knjižnica fakulteta
Djelatnici knjižnice: 
Zdravka Vranješ (diplomirani knjižničar)
Anka Ovničević (djelatnica),
Prostorija 0 - 32 (prizemlje), telefon: 031 / 224 - 718
 
 
 
Računalna podrška
 
 
Ured za međunarodnu suradnju, znanstvene i stručne projekte
Voditeljica Ureda: Mirela Glavaš
E-pošta: mirela.glavas@ferit.hr                                                                                                                                                 Djelatnica: Tihana Gusić
E-pošta: tihana.gusic@ferit.hr

Telefon:  031/224-700
Prostorija 1 - 38 (Kneza Trpimira 2b)

Uredovno vrijeme: 
ponedjeljak - petak
 8:00 - 15:00 sati
 
 
Računovodstvo
Šef računovostva: Mirta Hanzer
telefon: 031/224 - 604
Djelatnice: Nada MatićAnđa TatarSnježana Žužić, Igor Gulka

Prostorija 0 - 14, Prostorija 0 - 15 (prizemlje)

telefon (blagajnica): 031 / 224 - 641
FAX: 031 / 224 - 705

Uredovno vrijeme: 
ponedjeljak - petak, 
8:00 -15,00 sati.

Računovodstvo se vodi po propisima koji utvrđuju način vođenja poslovnih knjiga korisnika proračuna. Sve knjigovodstvene evidencije vode se na računalima.