Trpimirova

TrpimirovaKampusIspisPrijava

Pristup ovom sadržaju moguć je isključivo putem aai.edu korisničkog identiteta!

Za ulaz koristite svoje AAI@ferit.hr login podatke.
Ukoliko niste podigli svoje korisničke podatke, možete to obaviti u  IT službi.
 

Trpimirova 0. kat - Zavod za zajedničke predmete

0-17 0-17 (0. kat)
Porta
1. Vikica Matković
2. Ivan Matić
0-16 0-16 (0. kat)
Arhiv
0-10 0-10 (0. kat)
Ured za međunarodnu suradnju, znanstvene i stručne projekte
St.
služba
St.
služba (0. kat)

0-14 0-14 (0. kat)
Računovodstvo
1. Anđa Tatar
2. Snježana Žužić
3. Nada Matić
WC-M WC-M (0. kat)

WC-Ž WC-Ž (0. kat)

0-33 0-33 (0. kat)
Laboratorij za fiziku (18 mjesta)
1. Anita Kvaček
2. Hrvoje Miloloža
Čitaonica Čitaonica (0. kat)

0-32 0-32 (0. kat)
Knjižnica
1. Zdravka Vranješ
2. Anka Ovničević
0-31 0-31 (0. kat)
Učionica (52 mjesta)
0-30 0-30 (0. kat)
Učionica (32 mjesta)
0-20 0-20 (0. kat)
Videokonf. dvorana (60 mjesta)
0-21 0-21 (0. kat)
Kabinet
1. Igor Sušenka
0-22 0-22 (0. kat)
Laboratorij za električne strojeve i pogone - računalna učionica
1. Goran Kurtović
0-23 0-23 (0. kat)
Učionica (16 mjesta)
1. Vedrana Jerković
2. Željko Špoljarić
0-24 0-24 (0. kat)
Laboratorij za energetsku elektroniku - računalna učionica (18 mjesta)
Restoran Restoran (0. kat)
Cup of joy
Restoran - ulaz Restoran - ulaz (0. kat)
Cup of joy
D-GV D-GV (0. kat)
Sportska dvorana gradski vrt - Ul. kneza Trpimira 23
D-TŠ D-TŠ (0. kat)
Sportska dvorana tehnička škola
D-GB D-GB (0. kat)
Gradski bazeni
Laptop Laptop (0. kat)
Test Laptop
03-01 21.30.24
IT0 IT0 (0. kat)
Touch Ulaz
12-02 14.30.37
Porta Porta (0. kat)
JVC porta
12-02 14.30.06
TCs TCs (0. kat)
Touch Cesare
12-02 14.30.12
JVCD0novi JVCD0novi (0. kat)
JVC Trp-0
12-02 14.50.11
JVCcesareNovi JVCcesareNovi (0. kat)
JVC Cesare
12-02 14.37.01

Trpimirova 1. kat - Zavod za zajedničke predmete

1-10 1-10 (1. kat)
Kabinet
1-11 1-11 (1. kat)
Kabinet
1-12 1-12 (1. kat)
Laboratorij za numeričke proračune
1. Ana Šokčević
2. Miriam Arambašić
1-13 1-13 (1. kat)
Kabinet
1. Marina Perić
1-14 1-14 (1. kat)
Kabinet
1. Tomislav Mrčela
1-15 1-15 (1. kat)
Kabinet
1. Mario Srnović
2. Nikola Veić
3. Dina Jukić
1-16 1-16 (1. kat)
Kabinet
1-17 1-17 (1. kat)
Kabinet
1-18 1-18 (1. kat)
Ured za tehničke poslove i Ured za javnu nabavu
1. Antun Grgić
2. Marijan Budimir
1-20 1-20 (1. kat)
Kabinet
1. Tomislav Švedek
2. Tin Benšić
1-21 1-21 (1. kat)
Računalna učionica
1-22 1-22 (1. kat)
Kabinet
1. Željko Hederić
2. Marinko Barukčić
1-23 1-23 (1. kat)
Laboratorij za električna mjerenja - računalna učionica (18 mjesta)
1-24 1-24 (1. kat)
Kabinet
1. Venco Čorluka
2. Dražen Dorić
3. Ivica Lončar
1-25 1-25 (1. kat)
Laboratorij za osnove elektrotehnike - računalna učionica (16 mjesta)
1-26 1-26 (1. kat)
Kabinet
1. Tomislav Barić
2. Mirko Filić
1-27 1-27 (1. kat)
Laboratorij TEMPUS EMSA - računalna učionica (20 mjesta)
1-38 1-38 (1. kat)
Ostava
1. Tihana Vajnand
2. Mirela Glavaš
3. Ivana Zorić
1-37 1-37 (1. kat)
Ured prodekana
1. Kruno Miličević
1-36 1-36 (1. kat)
Prijem prodekana
1. Emilija Horvat
1-35 1-35 (1. kat)
Ured prodekana za nastavu i studente
1. Kruno Miličević
1-34 1-34 (1. kat)
Ured tajništva fakulteta
1. Mirica Knežević
1-33 1-33 (1. kat)
Vijećnica
1-32 1-32 (1. kat)
Prijem ureda dekana
1-31 1-31 (1. kat)
Tajnica dekana
1. Jasminka Majdandžić
1-30 1-30 (1. kat)
Ured dekana
1. Drago Žagar
1-39 1-39 (1. kat)
Ured za pravne, kadrovske, opće i administrativne poslove
1. Marijana Širić
WC-DJ WC-DJ (1. kat)

IT1 IT1 (1. kat)
Stari T-1 DOVIK
12-02 14.29.47
Vijecnica Vijecnica (1. kat)
Vijećnica Touch
07-26 10.58.56
JVCD1novi JVCD1novi (1. kat)
JVC Trp-1
12-02 14.54.36

Trpimirova 2. kat - Zavod za zajedničke predmete

2-10 2-10 (2. kat)
Kabinet
1. Anita Katić
2. Dominika Crnjac
2-11 2-11 (2. kat)
Kabinet
1. Željka Mioković
2-12 2-12 (2. kat)
Kabinet
1. Radoslav Galić
2-14 2-14 (2. kat)
Predavaonica (100 mjesta)
2-20 2-20 (2. kat)
Kabinet
1. Predrag Marić
2-31 2-31 (2. kat)
Velika dvorana (284 mjesta)
2-21 2-21 (2. kat)
Učionica (46 mjesta)
2-22 2-22 (2. kat)
Kabinet
1. Krešimir Fekete
2. Goran Knežević
2-23 2-23 (2. kat)
Učionica (63 mjesta)
2-24 2-24 (2. kat)
Kabinet
1. Srete Nikolovski
2. Zoran Baus
2-25 2-25 (2. kat)
Učionica (46 mjesta)
2-26 2-26 (2. kat)
Kabinet
1. Lajos Jozsa
2. Danijel Topić
2-27 2-27 (2. kat)
Laboratorij za elektroenergetske mreže i zaštitu (16 mjesta)
1. Mario Primorac
2. Željko Jeršek
3. Matej Žnidarec
2-28 2-28 (2. kat)
Laboratorij za elektromagnetsku kompatibilnost (4 mjesta)
1. Hrvoje Glavaš
2. Zvonimir Klaić
2-40 2-40 (2. kat)
Spremište domara
1. Goran Čavrag
IT2 IT2 (2. kat)
Stari T-2
12-02 14.31.06
IT231 IT231 (2. kat)
Touch 2-31
12-02 14.30.03
2-32 2-32 (2. kat)
Kabinet
1. Zorislav Kraus
JVCD2novi JVCD2novi (2. kat)
JVC Trp-2
12-02 14.45.06

Trpimirova 3. kat - Zavod za zajedničke predmete

IT3 IT3 (3. kat)
Stari T-3
12-02 14.31.32
3-17 3-17 (3. kat)
Kabinet
1. Anđelko Lišnjić
2. Denis Vajak
3-18 3-18 (3. kat)
Laboratorij za telekomunikacije (16 mjesta)
3-19 3-19 (3. kat)
Razvojni laboratorij (2 mjesta)
1. Damir Rukavina
3-10 3-10 (3. kat)
Kabinet
3-11 3-11 (3. kat)
Kabinet
1. Snježana Rimac-Drlje
3-12 3-12 (3. kat)
Kabinet
1. Mario Vranješ
2. Denis Vranješ
3-13 3-13 (3. kat)
Kabinet
3-14 3-14 (3. kat)
Kabinet
1. Krešimir Grgić
2. Višnja Križanović
3-15 3-15 (3. kat)
Laboratorij za VF mjerenja
3-16 3-16 (3. kat)
Laboratorij za radiokomunikacije (16 mjesta)
3-20 3-20 (3. kat)
Kabinet
1. Marijan Herceg
3-21 3-21 (3. kat)
Laboratorij za OIE (16 mjesta)
3-23 3-23 (3. kat)
Kabinet
1. Slavko Rupčić
3-24 3-24 (3. kat)
Kabinet
1. Davor Vinko
3-25 3-25 (3. kat)
IT služba
3-26 3-26 (3. kat)
IT služba
3-27 3-27 (3. kat)
Računalna učionica (18 mjesta)
3-28 3-28 (3. kat)
Laboratorij za elektroniku i mikroelektroniku (18 mjesta)
3-40 3-40 (3. kat)
Studentski zbor