Trpimirova

TrpimirovaKampusIspisPrijava

Pristup ovom sadržaju moguć je isključivo putem aai.edu korisničkog identiteta!

Za ulaz koristite svoje AAI@ferit.hr login podatke.
Ukoliko niste podigli svoje korisničke podatke, možete to obaviti u  IT službi.
 

Trpimirova 0. kat

0-17 0-17 (0. kat)
Porta
1. Vikica Matković
2. Ivan Matić
0-16 0-16 (0. kat)
Arhiv
0-10 0-10 (0. kat)
Ured za međunarodnu suradnju, znanstvene i stručne projekte
St.
služba
St.
služba (0. kat)

0-12 0-13 0-12 0-13 (0. kat)
Studentska služba
1. Darko Mihić
2. Spomenka Beck
3. Maja Vidaković
4. Zvjezdana Grgić
5. Tamara Školopija Mihaljević
0-14 0-14 (0. kat)
Računovodstvo
1. Anđa Tatar
2. Snježana Žužić
3. Nada Matić
WC-M WC-M (0. kat)

WC-Ž WC-Ž (0. kat)

T0-33 T0-33 (0. kat)
Laboratorij za fiziku (18 mjesta)
Čitaonica Čitaonica (0. kat)

0-32 0-32 (0. kat)
Knjižnica
1. Zdravka Vranješ
2. Anka Ovničević
T0-31 T0-31 (0. kat)
Učionica (52 mjesta)
T0-30 T0-30 (0. kat)
Učionica (32 mjesta)
T0-20 T0-20 (0. kat)
Videokonf. dvorana (60 mjesta)
T0-21 T0-21 (0. kat)
Kabinet
T0-22 T0-22 (0. kat)
Laboratorij za električne strojeve i pogone - računalna učionica
0-23 0-23 (0. kat)
Učionica (16 mjesta)
1. Vedrana Jerković
2. Željko Špoljarić
T0-24 T0-24 (0. kat)
Laboratorij za energetsku elektroniku - računalna učionica (18 mjesta)
Restoran Restoran (0. kat)
Cup of joy
Restoran - ulaz Restoran - ulaz (0. kat)
Cup of joy
D-GV D-GV (0. kat)
Sportska dvorana gradski vrt - Ul. kneza Trpimira 23
D-TŠ D-TŠ (0. kat)
Sportska dvorana tehnička škola
D-GB D-GB (0. kat)
Gradski bazeni
Laptop Laptop (0. kat)
Test Laptop
03-01 21.30.24
IT0 IT0 (0. kat)
Touch Ulaz
06-14 11.34.29
Porta Porta (0. kat)
JVC porta
06-14 11.34.37
TCs TCs (0. kat)
Touch Cesare
06-14 11.34.22
JVCD0novi JVCD0novi (0. kat)
JVC Trp-0
06-14 11.56.45
JVCcesareNovi JVCcesareNovi (0. kat)
JVC Cesare
05-20 14.07.12

Trpimirova 1. kat

1-10 1-10 (1. kat)
Kabinet
1-11 1-11 (1. kat)
Kabinet
1-12 1-12 (1. kat)
Laboratorij za numeričke proračune
1. Ana Šokčević
2. Miriam Arambašić
1-13 1-13 (1. kat)
Kabinet
1. Marina Perić
1-14 1-14 (1. kat)
Kabinet
1. Tomislav Mrčela
1-15 1-15 (1. kat)
Kabinet
1. Mario Srnović
2. Nikola Veić
3. Dina Jukić
1-16 1-16 (1. kat)
Kabinet
1-17 1-17 (1. kat)
Kabinet
1-18 1-18 (1. kat)
Ured za tehničke poslove i Ured za javnu nabavu
1. Antun Grgić
2. Marijan Budimir
1-20 1-20 (1. kat)
Kabinet
1. Tomislav Švedek
2. Tin Benšić
T1-21 T1-21 (1. kat)
Računalna učionica
1-22 1-22 (1. kat)
Kabinet
1. Željko Hederić
2. Marinko Barukčić
T1-23 T1-23 (1. kat)
Laboratorij za električna mjerenja - računalna učionica (18 mjesta)
1-24 1-24 (1. kat)
Kabinet
1. Venco Čorluka
2. Dražen Dorić
3. Ivica Lončar
T1-25 T1-25 (1. kat)
Laboratorij za osnove elektrotehnike - računalna učionica (16 mjesta)
1-26 1-26 (1. kat)
Kabinet
1. Tomislav Barić
2. Mirko Filić
T1-27 T1-27 (1. kat)
Laboratorij TEMPUS EMSA - računalna učionica (20 mjesta)
1-38 1-38 (1. kat)
Ostava
1. Tihana Vajnand
2. Mirela Glavaš
3. Ivana Zorić
1-37 1-37 (1. kat)
Ured prodekana
1. Kruno Miličević
1-36 1-36 (1. kat)
Prijem prodekana
1. Emilija Horvat
1-35 1-35 (1. kat)
Ured prodekana za nastavu i studente
1. Kruno Miličević
1-34 1-34 (1. kat)
Ured tajništva fakulteta
1. Mirica Knežević
T1-33 T1-33 (1. kat)
Vijećnica
1-32 1-32 (1. kat)
Prijem ureda dekana
1-31 1-31 (1. kat)
Tajnica dekana
1. Jasminka Majdandžić
1-30 1-30 (1. kat)
Ured dekana
1. Drago Žagar
1-39 1-39 (1. kat)
Ured za pravne, kadrovske, opće i administrativne poslove
1. Marijana Širić
WC-DJ WC-DJ (1. kat)

IT1 IT1 (1. kat)
Stari T-1 DOVIK
06-14 11.34.36
Vijecnica Vijecnica (1. kat)
Vijećnica Touch
07-26 10.58.56
JVCD1novi JVCD1novi (1. kat)
JVC Trp-1
06-14 12.02.55

Trpimirova 2. kat

2-10 2-10 (2. kat)
Kabinet
1. Anita Katić
2. Dominika Crnjac
2-11 2-11 (2. kat)
Kabinet
1. Željka Mioković
2-12 2-12 (2. kat)
Kabinet
1. Radoslav Galić
T2-14 T2-14 (2. kat)
Predavaonica (100 mjesta)
2-20 2-20 (2. kat)
Kabinet
1. Predrag Marić
T2-31 T2-31 (2. kat)
Velika dvorana (284 mjesta)
T2-21 T2-21 (2. kat)
Učionica (46 mjesta)
2-22 2-22 (2. kat)
Kabinet
1. Krešimir Fekete
2. Goran Knežević
T2-23 T2-23 (2. kat)
Učionica (63 mjesta)
2-24 2-24 (2. kat)
Kabinet
1. Srete Nikolovski
2. Zoran Baus
T2-25 T2-25 (2. kat)
Učionica (46 mjesta)
2-26 2-26 (2. kat)
Kabinet
1. Lajos Jozsa
2. Danijel Topić
2-27 2-27 (2. kat)
Laboratorij za elektroenergetske mreže i zaštitu (16 mjesta)
1. Mario Primorac
2. Željko Jeršek
3. Matej Žnidarec
2-28 2-28 (2. kat)
Laboratorij za elektromagnetsku kompatibilnost (4 mjesta)
1. Hrvoje Glavaš
2. Zvonimir Klaić
2-40 2-40 (2. kat)
Spremište domara
1. Goran Čavrag
IT2 IT2 (2. kat)
Stari T-2
06-14 11.33.53
IT231 IT231 (2. kat)
Touch 2-31
06-14 11.29.42
2-32 2-32 (2. kat)
Kabinet
1. Zorislav Kraus
JVCD2novi JVCD2novi (2. kat)
JVC Trp-2
06-14 11.51.39

Trpimirova 3. kat

IT3 IT3 (3. kat)
Stari T-3
06-14 11.31.00
T3-17 T3-17 (3. kat)
Kabinet
T3-18 T3-18 (3. kat)
Laboratorij za telekomunikacije (16 mjesta)
3-19 3-19 (3. kat)
Razvojni laboratorij (2 mjesta)
1. Damir Rukavina
3-10 3-10 (3. kat)
Kabinet
3-11 3-11 (3. kat)
Kabinet
1. Snježana Rimac-Drlje
3-12 3-12 (3. kat)
Kabinet
1. Mario Vranješ
2. Denis Vranješ
3-13 3-13 (3. kat)
Kabinet
3-14 3-14 (3. kat)
Kabinet
1. Krešimir Grgić
2. Višnja Križanović
3-15 3-15 (3. kat)
Laboratorij za VF mjerenja
3-16 3-16 (3. kat)
Laboratorij za radiokomunikacije (16 mjesta)
3-20 3-20 (3. kat)
Kabinet
1. Marijan Herceg
T3-21 T3-21 (3. kat)
Laboratorij za OIE (16 mjesta)
3-23 3-23 (3. kat)
Kabinet
1. Slavko Rupčić
3-24 3-24 (3. kat)
Kabinet
1. Davor Vinko
3-25 3-25 (3. kat)
IT služba
3-26 3-26 (3. kat)
IT služba
T3-27 T3-27 (3. kat)
Računalna učionica (18 mjesta)
T3-28 T3-28 (3. kat)
Laboratorij za elektroniku i mikroelektroniku (18 mjesta)
3-40 3-40 (3. kat)
Studentski zbor