Prostor i opremljenost

TrpimirovaKampusIspisPrijava

Pristup ovom sadržaju moguć je isključivo putem aai.edu korisničkog identiteta!

Za ulaz koristite svoje AAI@ferit.hr login podatke.
Ukoliko niste podigli svoje korisničke podatke, možete to obaviti u  IT službi.
 

 
Fakultet je od sredine devedesetih godina prošlog stoljeća koristio zasebni dio zgrade bivšeg EMŠC-a, na lokaciji Kneza Trpimira 2B, kao i prostorije na Trgu Lava Mirskog. U poslovno-tehničkoj suradnji s multinacionalnom korporacijom Siemens iz Njemačke, a uz kredit Vlade RH i potporu Sveučilišta, krajem 2001. godine dovršena je dogradnja zgrade Fakulteta na lokaciji Kneza Trpimira 2B, Osijek. Ovom je investicijom ukupna površina povećana na 4.500 m2 sa, za to vrijeme, zadovoljavajućim brojem nastavničkih kabineta i predavaonica te 8 novih laboratorija opremljenih suvremenom elektrotehničkom i računalnom opremom.

Fakultet je 2006. godine, od Sveučilišta u Osijeku, na korištenje dobio zgradu u okviru sveučilišnog campusa. U akademskoj 2009./2010. godini dovršena je obnova i dogradnja zgrade (dodatna 4. etaža) te je za nastavu osposobljeno ukupno 3700 m2. Na ovaj način uređene su i opremljene 4 visokokvalitetne učionice od po 86,80 m2, amfiteatarska dvorana od 174 m2, multifunkcionalna videokonferencijsko-računalna učionica od 185 m2, 19 nastavničkih kabineta i 5 administrativnih ureda.  Također, uređen je značajan laboratorijski prostor: 4 računalna laboratorija, laboratorij za arhitekturu računala i digitalnu elektroniku, kao i laboratorij iz osnova elektrotehnike i elektronike.

Kontinuiranim opremanjem i ulaganjem u opremu prostori Fakulteta su dodatno osuvremenjeni i unaprijeđeni, čime u ovome trenutku Fakultet raspolaže sa 18 opremljenih predavaonica te 9 računalnih učionica, 18 laboratorija kao i 52 nastavnička kabineta.