Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Upisi i studiji
ObjaveUpisi na FERITPregled studijskih programaPreddiplomski sveučilišni studijiPreddiplomski stručni studijiRazlikovne obvezeDiplomski studijiPoslijediplomski studijiLABUS i besplatne pripreme za brucošeDokumenti za upise i studije
Studenti
ObjaveRaspored nastave i ispitaNajčešća pitanja studenataZahtjevi, potvrde i propisiStručna praksaMobilnost studenataStudentski zborE-sportKorisni linkovi za studenteDokumenti za studente
Znanost i suradnja
ObjaveKonferencije i časopisi FakultetaIstraživačke grupeMeđunarodna suradnjaProjektiSuradnja s gospodarstvomPopularizacija znanostiDokumenti za znanost i suradnju
Fakultet
ObjaveOsnovni podaciZavodi FakultetaImenik djelatnika FakultetaUprava i službe FakultetaProstor i virtualna šetnjaKnjižnica i izdavačka djelatnostJavna nabavaDokumenti za fakultet
EnglishPrijava

 Objave - Fakultet  

Natječaj za zakup poslovnog prostora prikupljanjem pismenih ponuda

Datum objave: 02.06.2020. | Objavi(o)/la: Emilija Horvat
starija objava >> << novija objava

Temeljem članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN 125/11, 64/15 i 112/18) Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, Kneza Trpimira 2b (u daljnjem tekstu: Fakultet) raspisuje sljedeći

 

NATJEČAJ

za zakup poslovnog prostora prikupljanjem pismenih ponuda

 

I Predmet natječaja

Predmet zakupa je sljedeći prostor:

  • poslovni prostor za obavljanje usluge prehrane studenata i zaposlenika koji se nalazi u zgradi Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, Kneza Trpimira 2b i sastoji se od restorana i kuhinje površine 150 m2, zatvorene terase površine 45 m2, i vanjske terase površine 90 m2

 

Poslovni prostor daje se u zakup na određeno vrijeme u trajanju od 5 godina.

 

II Početna cijena zakupnine i jamčevina

Početna cijena zakupnine za poslovni prostor utvrđuje se u iznosu od 8.500,00 kuna mjesečno (bez PDV-a).

Režijski troškovi sadržani su u cijeni zakupnine.

Ponuditelji koji sudjeluju na natječaju dužni su uplatiti jamčevinu u visini ponuđenog mjesečnog iznosa zakupnine. Uplata jamčevine vrši se na žiro-račun Fakulteta broj: IBAN HR602500009-1101372870 kod Addiko bank d.d. s pozivom na broj „jamčevina za natječaj“.

Natjecateljima koji ne uspiju u postupku natječaja uplaćena jamčevina vraća se u roku od 15 dana od okončanja postupka natječaja, uz obavijest o ishodu postupka.

Jamčevina osobe čija ponuda bude prihvaćena zadržava se i obračunava u iznos zakupnine, uz napomenu da ako izabrani ponuditelj nakon završenog natječaja i obavijesti odustane od sklapanja ugovora o zakupu gubi pravo na povrat jamčevine.

 

III Obvezan sadržaj ponude

Pisane ponude moraju sadržavati sljedeće:

  • pisanu ponudu sa točnim iznosom mjesečne zakupnine
  • točan naziv ponuditelja
  • za obrtnike: obrtnica u izvorniku ili ovjerenu presliku; a za trgovačka društva: izvadak iz sudskog registra u izvorniku ili ovjerenu presliku iz koje je vidljivo da je natjecatelj registriran za obavljanje djelatnosti za koju se natječe, ne starije od 3 mjeseca od dana objave ovog natječaja
  • potvrdu o stanju poreznog duga ponuditelja koju izdaje nadležna porezna uprava Ministarstva financija, ne stariju od 30 dana od dana objave ovog natječaja
  • dokaz o uplaćenoj jamčevini u visini ponuđene zakupnine
  • cjenik usluga.

 

IV Rok i način dostave ponuda

Ponude moraju biti dostavljene bez obzira na način dostave na adresu: Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, Kneza Trpimira 2b, 31000 Osijek, s naznakom “natječaj za zakup poslovnog prostora - ne otvarati” najkasnije do 18. lipnja 2020. godine do 13,00 sati u uredu pisarnice, prostorija 1-13, Kneza Trpimira 2b.

Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.

 

V Izbor najpovoljnije ponude

Kriterij za utvrđivanje najpovoljnijeg natjecatelja je najviši ponuđeni iznos zakupnine.

Postupak natječaja i otvaranje ponuda provodi Povjerenstvo.

O izboru najpovoljnijeg ponuditelja svi ponuditelji bit će obaviješteni u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o odabiru.

Pravo prednosti na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora imaju osobe određene Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, ako se te osobe u svojoj prijavi pozovu na to pravo, ako ispunjavaju uvjete ovog natječaja i ako prihvate najviši ponuđeni iznos mjesečne zakupnine.

 

 

VI Dodatne napomene

Fakultet zadržava pravo neprihvaćanja niti jedne ponude bez navođenja razloga.

Pregled poslovnog prostora  može se obaviti uz prethodni dogovor na broj tel. 031-224-755.

Kneza Trpimira 2B, HR-31000 Osijek | Cara Hadrijana 10b, HR-31000 Osijek Tel: +385 (0) 31 224-600 | Fax: +385 (0) 31 224-605

IBAN: HR19 2390 0011 1000 16777, HPB | OIB: 95494259952 | PDV id. / VAT id.: HR95494259952 © 2021 FERIT | ferit@ferit.hr