Opće obavijesti

Održan Workshop on Enhancing Software Engineering Education, WESEE 2015

15.09.2015. | Goran Martinović PromovirajIspis

U sklopu 9. međunarodne konferencije European Conference on Software Architecture 2015 (http://ecsa-conference.org/2015/index.php), dana 7. rujna 2015. godine u Cavtatu je održana cjelodnevna radionica Workshop on Enhancing Software Engineering Education, WESEE 2015 (http://www.etfos.unios.hr/wesee2015/). Organizatori i predsjedavajući bili su prof.dr.sc. Goran Martinović s Elektrotehničkog fakulteta Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, te prof.dr.sc. Mario Žagar s Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Na radionici je sudjelovalo 20 sudionika s akademskih institucija i iz industrije, a izloženo i u zborniku radionice objavljeno je 11 radova. Nakon vrlo uspješnih izlaganja i rasprava, radionica je završena panel sekcijom na kojoj su sudjelovali: Ivica Crnković (Chalmers University of Technology), Ian Gorton (Northeastern University), Goran Martinović (J.J. Strossmayer University of Osijek), te Vedran Vučetić (SPAN d.o.o.). Potporu radionici dala je uz Elektrotehnički fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku tvrtka Span d.o.o. (http://www.span.hr/) kojoj najljepše zahvaljujemo. 

⇦ Nazad na pregled obavijesti