Opće obavijesti

Natječaj za izbor nastavnika

15.05.2015. | Emilija Horvat PromovirajIspis

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Elektrotehnički fakultet Osijek raspisuje

NATJEČAJ

  1. izbor jednog suradnika u suradničko zvanje asistenta i suradničko radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja elektrotehnika, znanstvene grane elektrostrojarstvo u radnom odnosu na određeno vrijeme s punim radnim vremenom.

Na Natječaj se,  pod jednakim uvjetima,  mogu javiti osobe oba spola.

Pristupnici na Natječaj uz opće uvjete propisane Zakonom o radu dužni su ispunjavati i posebne uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN broj 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 46/07., 63/11., 94/13., 139/13. i 101/14.).

Pristupnici Natječaja prilažu dokumentaciju navedenu u obrascu za prijavu (Obrazac br.4) koji sadrži popis potrebne dokumentacije i nalazi se na internetskoj stranici Elektrotehničkog fakulteta Osijek.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave na Natječaj s dokumentacijom podnose se u roku od 30 dana od dana objave Natječaja na adresu: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Elektrotehnički fakultet Osijek, Kneza Trpimira 2b, 31000 Osijek.

⇦ Nazad na pregled obavijesti