Opće obavijesti

Anketni upitnik za procjenu digitalne kompetencije (ne)nastavnika i učestalost korištenja suvremenih tehnologija u nastavi

24.04.2015. | Emilija Horvat PromovirajIspis

Poštovani,

provodi se istraživanje o procjeni digitalne kompetencije i učestalost korištenja suvremenih tehnologija u nastavi na Sveučilištu u Osijeku, Splitu, Zagrebu i Rijeci. Istraživanje se provodi s ciljem izrade znanstvenog udžbenika.
Za visokoškolska učilišta od posebne je važnosti utvrditi razinu znanja digitalne kompetencije koliko i kako visokoškolski nastavnici prihvaćaju suvremene tehnlogije u nastavi na Sveučilištu u Osijeku, Splitu, Zagrebu i Rijeci i među sastavnicima (fakultetima i odjelima)

Ovaj upitnik je anoniman i dobrovoljan i sastoji se od 35 pitanja. Nakon što ga popunite, smatramo da ste suglasni s korištenjem vaših odgovora za potrebe znanstvenog istraživanja i statističke obrade podataka. Predviđeno vrijeme za popunjavanje upitnika je oko 20 - 25 minuta, a pitanja su uglavnom koncipirana tako da treba označiti u kojoj mjeri se na Vas odnose pojedine tvrdnje.
Sudionici priložene ankete:
-(ne)nastavnici na sveučilištima (fakulteti i odjeli)
-isti anketni upitnik će se provoditi na drugim visokoškolskim institucijama u RH i inozemstvu s ciljem komparativne analize rezultata.

Upitnik možete ispuniti na sljedećem llinku: https://docs.google.com/forms/d/1SI7vg0Fz0phcC1j0vRd04IOoeSWEE_ztILiIkgzlHmM/viewform?c=0&w=1

 

⇦ Nazad na pregled obavijesti