Opće obavijesti

Natječaj za izbor nastavnika

15.04.2015. | Emilija Horvat PromovirajIspis

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Elektrotehnički fakultet Osijek raspisuje

 

NATJEČAJ

  1. za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju i znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja računarstvo, znanstvene grane programsko inženjerstvo u radnom odnosu na neodređeno vrijeme s pola radnog vremenom, tj. 50%
  2. za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora i  znanstveno-nastavno radno mjesto izvanrednog profesora iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja elektrotehnika, znanstvene grane telekomunikacije i informatika u radnom odnosu na neodređeno vrijeme s pola radnog vremenom, tj. 50%
  3. za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docenta i znanstveno-nastavno radno mjesto docenta iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti, znanstvenog polja fizika, u radnom odnosu na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom
  4. za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docenta i znanstveno-nastavno radno mjesto docenta iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja elektrotehnika, znanstvene grane elektroenergetika u radnom odnosu na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom
  5. za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docenta i znanstveno-nastavno radno mjesto docenta iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja temeljne tehničke znanosti, znanstvene grane automatika u radnom odnosu na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom

Na natječaj se,  pod jednakim uvjetima,  mogu javiti osobe oba spola.

Pristupnici na natječaj uz opće uvjete propisane Zakonom o radu dužni su ispunjavati i posebne uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN broj 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 46/07., 63/11., 94/13., 139/13. i 101/14.).

Pristupnici natječaja prilažu dokumentaciju navedenu u obrascu za prijavu (Obrazac br.2) koji sadrži popis potrebne dokumentacije i nalazi se na internetskoj stranici Elektrotehničkog fakulteta Osijek.             

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave na natječaj s dokumentacijom podnose se u roku od 30 dana od dana objave natječaja na adresu: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Elektrotehnički fakultet Osijek, Kneza Trpimira 2b, 31000 Osijek.

⇦ Nazad na pregled obavijesti