Nastupna predavanja

Poziv na nastupno predavanje pristupnika Zorislava Krausa, dipl.ing.

14.03.2013. | Mirica Knežević PromovirajIspis

U četvrtak, 21. ožujka 2013. godine u 11,30 sati održat će se nastupno predavanje koje ima naslov "Osnovne karakteristike vjetroelektrana" pristupnika Natječaja za izbor u zvanje predavača iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja elektrotehnika, znanstvene grane elektroenergetika, Zorislav Kraus, dipl.ing. u predavaonici 2-23 zgrada Elektrotehničkog fakulteta Osijek, Kneza Trpimira 2B.
Nastupno predavanje održat će se pred članovima Stručnog povjerenstva u sastavu: 

1.prof.dr.sc. Damir Šljivac, - predsjednik
2.prof.dr.sc. Srete Nikolovski,  - član
3.doc.dr.sc. Zvonimir Klaić, - član

kao i pred studentima i nastavnicima Elektrotehničkog fakulteta Osijek.
⇦ Nazad na pregled obavijesti