Nastupna predavanja

Nastupno predavanje dr.sc. Deana Vučinića

19.02.2010. | jmajdandzicPromovirajIspis

Sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Odluci Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja obavještavamo vas da će dr.sc. Dean Vučinić,

 

u svezi izbora u  znanstveno-nastavno zvanje docent održati nastupno predavanje:

 

dana 23. veljače 2010 . godine u 08.30 sati

 

u predavaonici 0-20 Elektrotehničkog fakulteta Osijek

 

pred studentima III. godine sveučilišnog preddiplomskog studija računarstva.

 

Tema nastupnog predavanja:

 

«Važnost vizualizacije u TEMPUS EMSA kolegijima»

 

Nastupno predavanje održat će se pred članovima stručnog povjerenstva:

 

1. prof.dr.sc. Srete Nikolovski

2. doc.dr.sc. Damir Šljivac

3. doc.dr.sc. Kruno Miličević

 

                                                                                    Prodekan za nastavu

                                                                                    Doc.dr.sc. Damir Šljivac

 

⇦ Nazad na pregled obavijesti
Učitaj prijašnjih 100 objava