Nastupna predavanja

Nastupno predavanje Gorana Bokuna, dipl.ing.

23.02.2010. | jmajdandzicPromovirajIspis

Sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Odluci Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja obavještavamo vas da će Goran Bokun, dipl.ing., u svezi izbora u naslovno nastavno zvanje predavač održati nastupno predavanje:

dana 02. ožujka 2010 . godine u 16.00 sati

 

u predavaonici 1-16 Elektrotehničkog fakulteta Osijek

 

pred studentima II. godine stručnog studija elektrotehnike, smjer Informatika.

 

Tema nastupnog predavanja:

 

«Operacijski sustavi: definicija i povijesni pregled»

 

Nastupno predavanje održat će se pred članovima stručnog povjerenstva:

 

1. prof.dr.sc. Goran Martinović

2. doc.dr.sc. Damir Šljivac

3. Zvonimir Vuković, dipl.ing

                                                                                                 Prodekan za nastavu

                                                                                                 Doc.dr.sc. Damir Šljivac

⇦ Nazad na pregled obavijesti
Učitaj prijašnjih 100 objava