Media

Davor Pavuna- Postindustrijski Osijek i kako ga ostvariti

09.05.2014. | Dario Došen PromovirajIspis

Predavanje Davora Pavune, održano na Elektrotehničkom fakultetu Osijek 9.5.2014. godine

⇦ Nazad na pregled obavijesti