Novosti i događanja

Automobilsko računarstvo i komunikacije - suradnja sa TH Deggendorf!

23.12.2020. | Kruno MiličevićPromovirajIspis

Potpisan je sporazum o suradnji sa TH Deggendorf (https://www.th-deg.de/) koji omogućuje studentima dipl. sv. studija Automobilsko računarstvo i komunikacije da se prijave za boravak u trajanju jednog (ljetnog) semestra na TH Deggendorf.

Pritom u slučaju polaganja svih ispita predviđenih za taj semestar na TH Deggendorf (+ polaganje svih ispita na dipl. sv. st. Automobilsko računarstvo i komunikacije + izrada diplomskog rada u sumentorstvu profesora sa TH Deggendorf) student ima mogućnost dobivanja diplome i TH Deggendorf za studijski program Applied Computer Science!

Za više detalja o uvjetima i načinima realiziranja ove mobilnosti studenti se mogu obraditi izv.prof.dr.sc. Josipu Jobu (josip.job@ferit.hr) kao koordinatoru suradnje.

⇦ Nazad na pregled obavijesti