Novosti i događanja

CARNET webmail - Tutorial za prijavu

11.12.2020. | Davor Begić PromovirajIspis

CARNET webmail omogućuje komunikaciju elektroničkom poštom upotrebom bilo kojeg web preglednika. CARNET-ovi korisnici mogu koristiti CARNET-ov webmail sustav ako imaju aktivan korisnički račun na nekom od poslužitelja elektroničke pošte ustanova članica CARNET-a. CARNET webmail je u ovom slučaju email klijent (nešto kao Thunderbird ili Outlook). 

CARNET I FERIT webmail jednom godišnje izgube sinkronizaciju te sustav od vas traži ponovni unos FERIT webmail podataka. To radite jednom godišnje. Nakon toga se prijavljujete SAMO sa AAI podacima.

Prilikom pristupanja web adresi https://webmail.carnet.hr/login.php sustav od vas traži AAI podatke.

1.U prvom koraku unosite AAI podatke. Pomoću AAI podataka CARNET webmail pronalazi na kojem fakultetu studirate. 

2.U drugom koraku traži od vas FERIT webmail podatke. Pomoću tih podataka spaja se na FERIT mail server i pomoću njih prikazuje vaše emailove.

Snimili smo kratke video upute kako se prijaviti na CARNET webmail ako vam se iznad navedeno dogodilo.

https://www.loom.com/share/7f2735b562fd413ab6ea15769bab8d10

 

Za sva pitanja dostupni smo na helpdesk@ferit.hr

 

 

⇦ Nazad na pregled obavijesti