Novosti i događanja

Odluka o izboru mlađeg istraživača (Istraživač za sigurnost i komunikaciju)

19.11.2020. | Emilija Horvat PromovirajIspis

Poštovani,

u privitku se nalazi Odluka dekana Fakulteta o izboru mlađeg istraživača (Istraživač za sigurnost i komunikaciju) za rad na projektu "Istraživanje i razvoj autonomnog robotskog vatrogasnog aparata za prevenciju, ranu detekciju i gašenje požara".

⇦ Nazad na pregled obavijesti