Novosti i događanja

Poziv na razgovor (interjvu) pred Povjerenstvom za izbor tri suradnika/suradnice u naslovno suradničko zvanje asistenta iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja elektrotehnika ili računarstvo u Zavodu za računalno inženjerstvo i automatiku

09.11.2020. | Emilija Horvat PromovirajIspis

⇦ Nazad na pregled obavijesti