Novosti i događanja

OBAVIJEST ZA PONAVLJAČE 1. GODINE SVEUČILIŠNOG PREDDIPLOMSKOG STUDIJA RAČUNARSTVO

22.10.2020. | Danijel TopićPromovirajIspis

Studenti koji ponavljaju 1. godinu sveučilišnog preddiplomskog studija Računarstvo priključuju se studentima na izmijenjenom studijskom programu na izborni blok kako su naveli pri upisu (Programsko inženjerstvo ili Računalno inženjerstvo).

Ispiti položeni i odrađene obveze  na „starom“ studiju računarstva priznaju se kako je navedeno u tablicama u nastavku obavijesti.

Priznaje se kolegij na izmijenjenom studijskom programu sveučilišnog  preddiplomskog studija računarstva – PROGRAMSKO INŽENJERSTVO

Kolegij položen na „starom“ studiju Računarstva

1. semestar

*Osnove elektrotehnike i elektronike (PR-P101-20)

(Osnove elektrotehnike 1 ili Osnove elektrotehnike 2) i Elektronika 1

Linearna algebra (PR101-20)

Linearna algebra (P101)

Matematika I (PR102-20)

Matematika I (P102)

Inženjerska grafika i dokumentiranje (PR103-20)

Inženjerska grafika i dokumentiranje (P105)

Programiranje I (PR104-20)

Programiranje I (P106)

Tjelesna kultura I (PR105-20)

Tjelesna kultura I (107)

Matematičke osnove računarstva (PR106-20)

Matematičke osnove računarstva (PR101)

Engleski jezik (PF101-20) - fakultativni

Engleski jezik (PF101) - fakultativni

2. semestar

Ekonomika poduzeća (PR-P201-20)

Slušaju i polažu u akademskoj 2020./2021.

Komunikacijske vještine (PR-P202-20)

Slušaju i polažu u akademskoj 2020./2021.

Digitalna elektronika (PR201-20)

Slušaju i polažu u akademskoj 2020./2021.

Matematika II (PR202-20)

Matematika II (P201)

Programiranje II (PR203-20)

Programiranje II (P205)

Tjelesna kultura II (PR204-20)

Tjelesna kultura II (P206)

Engleski jezik (PF201-20) - fakultativni

Engleski jezik (PF201-20) - fakultativni

 

*Ukoliko je student položio bilo Osnove elektrotehnike 1 ili 2, a nije položio Elektroniku 1 ili ukoliko je položio Elektroniku 1, a nije položio ni Osnove elektrotehnike 1 ni  Osnove elektrotehnike 2 tada mu se kolegij Osnove elektrotehnike i elektronike priznaje djelomično te se student javlja nastavniku.

 

Priznaje se kolegij na izmijenjenom studijskom programu sveučilišnog  preddiplomskog studija računarstva – RAČUNALNO INŽENJERSTVO

Kolegij položen na „starom“ studiju Računarstva.

1. semestar

**Osnove elektrotehnike (PR-R101-20)

Osnove elektrotehnike 1 i Osnove elektrotehnike 2

Linearna algebra (PR101-20)

Linearna algebra (P101)

Matematika I (PR102-20)

Matematika I (P102)

Inženjerska grafika i dokumentiranje (PR103-20)

Inženjerska grafika i dokumentiranje (P105)

Programiranje I (PR104-20)

Programiranje I (P106)

Tjelesna kultura I (PR105-20)

Tjelesna kultura I (107)

Matematičke osnove računarstva (PR106-20)

Matematičke osnove računarstva (PR101)

Engleski jezik (PF101-20) - fakultativni

Engleski jezik (PF101) - fakultativni

2. semestar

Elektronika I (PR-R201-20)

Elektronika I (P204)

Fizika (PR-R202-20)

Fizika (PR203-17)

Digitalna elektronika (PR201-20)

Slušaju i polažu u akademskoj 2020./2021.

Matematika II (PR202-20)

Matematika II (P201)

Programiranje II (PR203-20)

Programiranje II (P205)

Tjelesna kultura II (PR204-20)

Tjelesna kultura II (P206)

Engleski jezik (PF201-20) - fakultativni

Engleski jezik (PF201-20) - fakultativni

 

**Ukoliko je student položio bilo Osnove elektrotehnike 1, a nije položio Osnove elektrotehnike 2  ili ukoliko je položio Osnove elektrotehnike 2  , a nije položio Osnove elektrotehnike 1 tada mu se kolegij Osnove elektrotehnike priznaje djelomično te se student javlja nastavniku.

Ukoliko je student odradio obveze (laboratorijske vježbe, pohađanje nastave i sl.) na kolegijima koji se u potpunosti ili djelomično priznaju na novom studiju, tada ne mora ponovno pohađati nastavu te mu se odrađene obveze priznaju i na izmijenjenom studijskom programu sukladno prethodnim tablicama.

⇦ Nazad na pregled obavijesti