Novosti i događanja

Obavijest o rezultatima testiranja - IoT polje

19.10.2020. | Emilija Horvat PromovirajIspis

Poštovani,

u privitku ove obavijesti nalazi se obavijest o rezultatima ostvarenim na provjeri znanja natječaja za  izbor i prijam dva zaposlenika/zaposlenice u suradničkom zvanju asistenta i na suradničko radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja elektrotehnika ili znanstvenog polja računarstvo na projektu „IoT-polje: Ekosustav umreženih uređaja i usluga za Internet stvari s primjenom u poljoprivredi“ (KK.01.1.1.04.0108),  EFRR – poziv: „Ulaganje u znanost i inovacije - prvi poziv“, referentna oznaka: KK.01.1.1.04. na određeno vrijeme u punom radnom vremenu dok traje financiranje projekta, a najdulje do 12. ožujka 2023. godine.

⇦ Nazad na pregled obavijesti