Novosti i događanja

Poziv na provjeru znanja i motivacijski razgovor pred povjerenstvom

08.10.2020. | Krešimir Grgić PromovirajIspis

Poziv na provjeru znanja i motivacijski razgovor pred povjerenstvom za kandidate prijavljene na natječaj za izbor i prijam dva zaposlenika/zaposlenice u suradničkom zvanju asistenta i na suradničko radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja elektrotehnika ili znanstvenog polja računarstvo, na projektu "IoT-polje: Ekosustav umreženih uređaja i usluga za Internet stvari s primjenom u poljoprivredi" (KK.01.1.1.0408, EFRR - poziv: "Ulaganje u znanost i inovacije - prvi poziv", referentna oznaka: KK.01.1.1.04, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu dok traje financiranje projekta, a najdulje do 12. ožujka 2023. godine.
 
⇦ Nazad na pregled obavijesti