Novosti i događanja

Obavijest o nastupnom predavanju dr. sc. Vedrane Jerković Štil

10.04.2020. | Emilija Horvat PromovirajIspis

 

 

Na temelju članka 30. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku te u skladu s  člankom 2. Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN 122/17.) i s člankom 2. i stavkom 3. i člankom 3. Oluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna i umjetničko-nastavna zvanja (NN br. 129/05.), a na prijedlog Stručnog povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja, dekan Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek objavljuje

NASTUPNO PREDAVANJE

dr. sc. Vedrane Jerković Štil pristupnice Natječaja za izbor jednog nastavnika/nastavnice u znanstveno-nastavno zvanje docenta i znanstveno-nastavno radno mjesto docenta iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja elektrotehnika u Zavodu za elektrostrojarstvo na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku s temom pod nazivom:

 

„Dvoosna teorija strojeva i asinkroni motor

 

Nastupno predavanje održat će se u petak, 17. travnja 2020. godine s početkom u 10:30 sati.

Nastupno predavanje održat će se putem videokonferencijske veze na platformi ZOOM.

Nastupno predavanje imenovana će održati pred članovima Stručnog povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja u sastavu:

1. prof. dr. sc. Željko Hederić, redoviti profesor, član

2. izv. prof. dr. sc. Marinko Barukčić, izvanredni profesor, član

3. izv. prof. dr. sc. Tomislav Barić, izvanredni profesor, član.

 

 

⇦ Nazad na pregled obavijesti