Novosti i događanja

Poziv na 1. Međunarodnu umjetničku i znanstvenu konferenciju - Osobe s invaliditetom u umjetnosti, znanosti, odgoju i obrazovanju

14.10.2019. | Irena Galić PromovirajIspis

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Akademija za umjetnost i kulturu

poziva Vas na 1. Međunarodnu umjetničku i znanstvenu konferenciju 

Osobe s invaliditetom u umjetnosti, znanosti, odgoju i obrazovanju

(Osijek, 5. - 6. 12. 2019.)

koja će se održati pod Visokim pokroviteljstvom Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Pokroviteljstvo Osječko-baranjska županija Grad Osijek

 

Suorganizatori (prema abecednom redu)

Akademija medicinskih znanosti Hrvatske, Podružnica Osijek (AMZH)

Centar za znanstveni rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Vinkovcima

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku (FOOZOS) Muzička akademija Univerziteta Crne Gore

Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (UFZG)

 

Partneri

Agencija za odgoj i obrazovanje, Podružnica Osijek (AZOO) Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek (FDMZ)

Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija u Osijeku (FERIT) Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek (GrAfos)

Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu (KBF)

Lions Club Osijek (LCO)

Medicinski fakultet Osijek (MEFOS) Pravni fakultet Osijek (PRAVOS)

UNIMA Education, Development and Therapy Commission (UNIMA)

Ured pravobraniteljice za osobe s invaliditetom (POSI)

 

O konferenciji:

Prva će se Međunarodna umjetnička i znanstvena konferencija Osobe s invaliditetom u umjetnosti, znanosti, odgoju i obrazovanju održavati prigodom obilježavanja Međunarodnoga dana osoba s invaliditetom, 5. i 6. prosinca 2019. u Osijeku.

Osnovni je cilj konferencije uspostaviti dijalog stručnjaka koji se bave pitanjima vezanima za sudjelovanje, uključivost, dostupnost i ostvarivanje prava osoba s invaliditetom u odnosu na različite   aspekte   sudjelovanja   u   umjetničkim   i   kulturnim   programima   te   pitanjima uključivanja osoba s invaliditetom u umjetnost, znanost i odgojno-obrazovni sustav na svim razinama. Ciljevi koje želimo postići konferencijom odnose se na daljnji razvoj inkluzije osoba s invaliditetom u umjetničke, kulturne, odgojno-obrazovne i društvene aspekte života, odbacivanje stereotipa o osobama s invaliditetom, kao i na veće ostvarivanje prava osoba s invaliditetom. Prezentacijom postignuća i afirmacijom osoba s invaliditetom u umjetnosti, znanosti, odgoju i obrazovanju pridonijet će se lokalnoj, ali i nacionalnoj i široj regionalnoj zajednici. Konferencija je namijenjena znanstvenicima, umjetnicima, odgojno-obrazovnim djelatnicima i svima koji su u interakciji ili se bave pitanjima osoba s invaliditetom, prema temama konferencije, u umjetnosti, kulturnim događanjima, znanosti, te odgoju i obrazovanju po vertikali. Namijenjena je i osobama s invaliditetom koje se bave znanstvenim ili umjetničkim radom ili su sudionici odgojno-obrazovnog sustava, a koji žele svoja djelovanja ili iskustva predstaviti javnosti.

Specifični ciljevi ovoga projekta postavljeni su kako bi se potaknuli umjetnici, znanstvenici i odgojno-obrazovni stručnjaci da kroz znanstvene radove, prikaze dobre prakse ili radionice daju svoj prinos u ostvarivanju prava osoba s invaliditetom s naglaskom na promoviranje ljudskih prava i nediskriminacije kao i djelovanja na uklanjanju psiholoških, obrazovnih, obiteljskih, kulturoloških i drugih prepreka za potpunu integraciju i sudjelovanje osoba s invaliditetom  u  umjetničkim,  društvenim  i  kulturnim  aspektima  života  pod  jednakim uvjetima.

 

Teme konferencije:

·    Inkluzija osoba s invaliditetom u umjetnosti, znanosti te odgoju i obrazovanju

·    Stereotipi, predrasude, diskriminacija osoba s invaliditetom

·    Slobodno vrijeme osoba s invaliditetom

·    Osobe s invaliditetom u kontekstu terapija umjetnošću

·    Pravno-socijalna pitanja osoba s invaliditetom

 

Sudjelovanje u konferenciji:

·    usmena izlaganja (trajanje izlaganja 15 min. i 5 min. diskusije)

·    koncerti, izložbe

·    panel diskusije

·    prikazi dobre prakse rada osoba s invaliditetom

·    pokazne radionice (trajanje radionice do 45 min.)

·    poster prikazi

 

Službeni jezici konferencije: hrvatski / engleski

Plenarna predavanja:

dr. sc. Anica Bilić, znanstvena savjetnica u trajnom zvanju Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Centar za znanstveni rad u Vinkovcima

dr. sc. Mario Kovač samostalni umjetnik

prof. dr. sc. Siniša Opić Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

izv. prof. dr. sc. Kristina Peternai Andrić Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Filozofski fakultet u Osijeku

Anka Slonjšak, dipl. oecc. Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom Republike Hrvatske

 

Organizacijski odbor

dr. sc. Mirna Sabljar, predsjednica odbora (AUK), izv. prof. art. Tatjana Bertok-Zupković (AUK), dr. sc. Tomislav Dagen, dipl. iur. (AUK), prof. prim. dr. sc. Katarina Dodig Ćurković (MEFOS; AMZH), Mario Burek, dipl. iur. (POSI), prof. prim. dr. sc. Silva Butković Soldo (MEFOS; AMZH), doc. dr. sc. Tatjana Ileš (AUK); Snježana Lustig, dipl. učit. (AZOO), mr. sc. Antonija Matić (AUK), izv. prof. dr. art. Ines Matijević Cakić (AUK), Majda Milinović, asist. (AUK), izv. prof. dr. sc. Krešimir Purgar (AUK), izv. prof. art. dr. sc. Antoaneta Radočaj-Jerković (AUK), doc. dr. sc. Ksenija Romstein (FOOZOS), Mirela Skelac, univ. spec. act. soc. (AZOO),  doc. dr. sc. Tihana Škojo (AUK), dr. sc. Damir Španić (UNIOS), doc. dr. sc. Jasna Šulentić Begić (AUK)

 

Umjetničko-znanstveni programski odbor

izv. prof. dr. sc. Jasmina Bećirović-Karabegović (Univerzitet u Sarajevu, Pedagoški fakultet), izv. prof. dr. sc. Emina Berbić Kolar (Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti), izv. prof. Matthew G. Bernier, MCAT, ATR, (Eastern Virginia Medical School), doc. dr. sc. Ivana Bestvina Bukvić (Akademija za umjetnost i kulturu), izv. prof. art. Jelena Bogojević (Univerzitet Crne Gore, Muzička akademija), prof. dr. sc. Dejana Bouillet (Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu), znanstv. sur. dr. sc. Davor Brđanović (Glazbena škola u Varaždinu), doc. dr. sc. Biljana Činčurak Erceg  (Pravni fakultet Osijek), izv. prof. dr. sc. Snježana Dobrota (Filozofski fakultet u Splitu), prof. dr. sc. Ines Drenjančević (Medicinski fakultet Osijek), doc. dr. sc. Snježana Dubovicki (Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti), prof. dr. sc. Matjaž Duh (Sveučilište u Mariboru, Pedagoški fakultet), doc. dr. sc. Marina Đukić (Akademija za umjetnost i kulturu), izv. prof. art. Maja Đurinović (Akademija za umjetnost i kulturu), dr. sc. Marina Gall (University of Bristol, School of Education), izv. prof. dr. sc. Eleanor Irwin  (University of Pittsburgh), doc. art. Sanela Janković Marušić (Akademija za umjetnost i kulturu), izv. prof. art. dr. sc. Berislav Jerković (Akademija za umjetnost i kulturu), doc. mr. art. Jelena Kovačević (Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti), izv. prof. dr. sc. Livija Kroflin (Akademija za umjetnost i kulturu; Education, Development and Therapy Commission), prof. dr. sc. Darko Lukić, (ALDESTE,  ECoC,  Creative  Europe),  doc.  dr.  sc.  Valentina  Majdenić  (Fakultet  za  odgojne  i obrazovne znanosti), doc. dr. sc. Vedrana Marković (Univerzitet Crne Gore, Muzička akademija), doc. dr. sc. Haris Memišević (Univerzitet u Sarajevu, Pedagoški fakultet), doc. art. Vuk Ognjenović (Akademija za umjetnost i kulturu), doc. mr. Renata Papišta (Univerzitet u Sarajevu, Akademija likovnih umjetnosti Sarajevo), red. prof. dr. art. Robert Raponja (Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku), izv. prof. dr. sc. Branka Rešetar (Pravni fakultet Osijek), izv. prof. dr. sc. Mary Roberts (University of Virginia, Eastern Virginia Medical School), dr. sc. Sanja Tarczay (Udruga Dodir), izv. prof. dr. sc. Tena Velki (Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti), Åsa Viklund (Mental Health Care for Children and Adolescent, Göteburg), izv. prof. Slavko Živanović (Univerzitet u Novom Sadu, Akademija umetnosti)

 

Organizacijski savjet

prof. dr. sc. Helena Sablić Tomić (Akademija za umjetnost i kulturu), prof. dr. sc. Zdravko Ebling (Akademija medicinskih znanosti Hrvatske), prof. dr. sc. Rudika Gmajnić (Lions Club Osijek), prof. dr.  sc.  Dražan Kozak (Sveučilište J. J.  Strossmayera  u  Osijeku),  prof.  dr.  sc.  Damir  Matanović (Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti), prof. dr. sc. Rajko Odobaša (Pravni fakultet Osijek), prof. dr. sc. Siniša Opić (Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu), red. prof. dr. art. Robert Raponja (Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku), doc. dr. sc. Tomislav Rudec (Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija u Osijeku), Anka Slonjšak, dipl.oecc. (Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom), prof. dr. sc. Antun Tucak, profesor emeritus (Akademija medicinskih znanosti Hrvatske), izv. prof. dr. sc. Damir Varevac, (Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek), izv. prof. dr. sc. Suzana Vuletić (Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu)

 

Kotizacija:

Sudionici s izlaganjem - 500,00 kn / 70,00 €

Studenti poslijediplomskih studija – 400,00  kn / 60,00 €

Sudionici bez izlaganja - 300,00 kn / 40,00 € (Broj sudionika je ograničen)

Osobe s invaliditetom – ne plaćaju kotizaciju

Kotizacija uključuje sudjelovanje na konferenciji, prisustvovanje na svim događanjima, promotivne materijale konferencije, okrjepu tijekom konferencije.

 

Uplate kotizacije potrebno je uplatiti do 1. 11. 2019. na:

Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku

K. P. Svačića 1f, Osijek

IBAN: HR7323600001102689236

OIB:60277424315

U opisu plaćanja molimo navesti: Kotizacija za sudjelovanje na konferenciji, ime i prezime osobe za koju se plaća kotizacija i OIB.

 

Rok za slanje sažetka na hrvatskom i engleskom jeziku

do 15. 10. 2019. Obavijest o prihvaćanju sažetaka: do 20. 10. 2019. Rok za slanje cjelovitog rada: do 1. 3. 2020.

Radovi će biti objavljeni u Zborniku radova. Autori radova dobit će primjerak Zbornika. Najbolje ocijenjeni radovi bit će objavljeni na engleskom jeziku u časopisu Southerneast European Medical Journal. Više o časopisu na poveznici.

Elektroničke adrese konferencije na koje se dostavljaju prijave:

konferencija.osi@aukos.hr; konferencija.osi@gmail.com

Mrežno mjesto  konferencije.

Kontakti za komunikaciju:

dr.sc. Mirna Sabljar (msabljar@aukos.hr; tel: 098 585 742),

izv. prof. art. Tatjana Bertok Zupković (tatjanabz@email.t-com.hr; tel: 099 264 0682), doc. dr. sc. Tatjana Ileš (tatjana.iles@gmail.com; tel: 098 811 909)

⇦ Nazad na pregled obavijesti