Novosti i događanja

Poziv na gostujuće predavanje tvrtke Mareton

10.05.2019. | Denis Pelin PromovirajIspis

Odjel za energetsku elektroniku (PEL 35), Odjel za industrijsku elektroniku (IE13) i te IEEE PES Student Branch Chaptera Osijek, Hrvatske sekcije IEEE pozivaju vas na predavanje: 

 „Uređaji i sustavi energetske elektronike – specifičnosti razvoja i primjene “

koje će održati inženjer elektrotehnike Marko Štetić, glavni projektant i direktor društva Mareton, Zagreb.  Predavanje će se održati u utorak, 14. svibnja 2019. godine u 11:30 h u predavaonici 0-31  FERIT-a u Osijeku u terminu nastave na kolegiju Energetska elektronika na Stručnom studiju. Predvidivo trajanje predavanja je 60-ak minuta. Predavanje je otvoreno za sve zainteresirane, a posebno pozivamo studente te djelatnike čije je područje interesa blisko temi predavanja. Životopis predavača možete pogledati na stranici: https://www.ieee.hr/ieeesection?@=2pq0s#news_10981 .

Cilj predavanja je upoznavanje s tehnološkim  dostignućima i korisničkim mogućnostima na području energetske elektronike. Odabrana su dva tematska područja: sustav neprekidnog napajanja i napajački uređaji.

Prezentirati će se industrijski višeizlazni modularni redundantni sustavi neprekidnog napajanja. Ukazati će se važnost pouzdanosti sustava i potkrijepiti primjerima iz prakse. Konfiguracija i dimenzioniranje sustava, odnosno odabiru snage pretvarača. Odabir i dimenzioniranja izlaznog razvoda napona sustava neprekidnog napajanja, odnosno pravilan odabir zaštitnih prekidača kod dizajna pojedinih  selektivnih nivoa razvoda. Osvrt na korištene akumulatorske baterije u sustavima neprekidnog napajanja. Zablude i poteškoće koje se dešavaju u praksi.

Razvoj i trendovi suvremenih ispravljača napona – punjača baterija. Poteškoće s kojima se sreću projektanti, proizvođači i korisnici. Potreba za primjenom uređaja za korekciju faktora snage (PFC) u ispravljaču, te kako pravilno dizajnirati elektromagnetsku komponentu (prigušnicu i transformator). Pravilno dizajniranje tiskane pločice pretvarača i efikasno upravljanje radom MOSFET-a. Tipične greške i posljedice pri dizajniranju napajačkog uređaja. „Takmičenje“ razvojnih inženjera u smislu razvoja uređaja što veće korisnosti. Postizanje visoke korisnosti uređaja, te ukazivanje na probleme i posljedice. U razvoju i proizvodnji napajačkih uređaja neželjena ali neizbježna posljedica su elektromagnetske smetnje koje generira sklopni način rada. Postupci smanjenja  elektromagnetskih smetnji na dozvoljenu razinu.

Teme su odabrane na osnovu iskustva dobivenog kroz razgovor s mlađim inženjerima i njihovim zabludama pri razvoju takvih uređaja.

⇦ Nazad na pregled obavijesti