Novosti i događanja

Poziv na predavanje doc. dr. sc. Ivice Petrovića iz HOPS-a pod naslovom „Gubici električne energije, vrste i metode određivanja gubitaka u prijenosnoj mreži“

30.04.2019. | Srete Nikolovski PromovirajIspis

Predavanje doc. dr.sc. Ivice Petrovića iz HOPS-a pod naslovom  „Gubici električne energije, vrste i metode određivanja gubitaka u prijenosnoj mrežiu okviru kolegija Prijenos i distribucija električne energije, će se održati 9.5.2019 u 8 h u prostoriji 0.20.

Životopis:

Ivica Petrović rođen je 26. prosinca 1964. godine u Ljubuškom (BiH). Osnovnu školu završio je u Klobuku.  Potom je završio opću gimnaziju u Ljubuškome. Diplomirao je na Elektrotehničkom fakultet u Osijeku u svibnju 2002. godine s odličnim uspjehom. Magistrirao je 14. siječnja 2008. godine, a doktorirao je na Elektrotehničkom fakultetu  u Osijeku,  2. rujna 2013. godine sa temom „Sustav neizrazitog zaključivanja za otklanjanje preopterećenja pri vođenju EES-a“.

Od 1989. – 1993. godine radi u Hrvatskoj operatoru prijenosnog sustava na poslovima inženjera za održavanje. Od 1993. – 2009. godine radi na poslovima dispečera u prijenosnom dispečerskom centru Osijek. Od 2009. godine do danas radi na poslovima rukovoditelja odjela  dispečerskog centra Osijek zadužen za poslove planiranja, vođenja i nadzora  nad objektima visokonaponske prijenosne mreže. Sudjelovao je kao asistent-vanjski suradnik pri izvođenju nastave kolegija “Vođenje EES-a“ i „Elektroenergetska postrojenja“ te na kolegiju „Prijenos i distribucija električne energije“   na  Elektrotehničkom fakultetu u Osijeku, na diplomskom i stručnom studiju u razdoblju 2006. godine do 2018.godine.

Od 2012. godine sudjeluje kao predavač-vanjski suradnik pri izvođenju nastave na kolegiju “Vođenje EES-a“,  „Elektroenergetska postrojenja“ te „Prijenos i distribucija električne energije“ na  Elektrotehničkom fakultetu u Osijeku  na diplomskom i stručnom studiju. Od 15. siječnja. 2006. godine ima izbor u suradničko naslovno zvanje-  asistent na diplomskom i stručnom studiju Elektrotehničkog fakulteta u Osijeku.  Od 10. listopada. 2012. godine ima izbor u suradničko naslovno zvanje- predavač  na diplomskom i stručnom studiju Elektrotehničkog fakulteta u Osijeku. Od 04. travnja 2018. godine ima izbor je u znanstveno nastavno zvanje docenta na Fakultetu elektrotehnike, racunarstva i informacijskih tehnologija u Osijeku.

Do sada je objavio kao autor i koautor cetrdeset i tri rada na međunarodnim i domaćim znanstvenim skupovima, te u znanstvenim i stručnim časopisima. Također je koautor jedne autorske knjige “ Vođenja EES-a - zbirka zadataka“. Također je bio voditelj nekoliko stručnih projekata u Hrvatskom operatoru prijenosnog sustava. Član je inženjerskih udruga i to  Hrvatskog društva održavatelja  i HRO CIGRE te član studijskog odbora  C2 CIGRE.

 

⇦ Nazad na pregled obavijesti