Novosti i događanja

Poziv na predavanje: Održavanje elektroenergetske opreme u TE-TO, Mario Iličić, dipl.ing. HEP proizvodnja

27.04.2019. | Damir Šljivac PromovirajIspis

Javno predavanje u organizaciji IEEE Hrvatske sekcije, Odjela za pouzdanost će se održati u okviru kolegija Elektrane na sveučilinom diplomskom studiju. 

.
Predavanja će održati kolega Mario Iličić, dipl.ing. iz HEP Proizvodnje TE-TO Osijek
na temu: ODRŽAVANJE ELEKTROENERGETSKE OPREME U TERMOELEKTRANI-TOPLANI
 
u utorak, 30.04.2019. u učionici 0-31.
 
Sažetak predavanja:
Održavanje opreme u termoelektrani toplani smatra se jednim od najsloženijih procesa, odmah nakon nuklearne elektrane i sastoji se od niza procesa i procedura. Kao dio predmetne nastave, ovim predavanjem je cilj studentima približiti elektroenergetsko postrojenje kroz svakodnevnu praksu i iskustva iz TE-TO Osijek, te na taj način djelomično povezati teoriju i praksu i tako studente dodatno pripremiti za posjet elektrani. Prikazana je kratka povijest energetskih postrojenja u gradu Osijeku.
Predavanje sadrži nekoliko tematskih cjelina poput objekata održavanja, organizacijske strukture, financijskih aspekata, godišnjih planova dobrih i loših strana posla i dr. čime će se studentima pokušati približiti stvarni “život” inženjera / tehnologa u termo-energetskom postrojenju. Također će biti  prezentirani i neki foto i video materijali koji će sudionicima predavanja vizualizirati temu predavanja.    
 

Kratak životopis predavača: 

Mario Iličić, dipl.ing. diplomirao je 2008.g, na Elektrotehničkom fakultetu u Osijeku. Kao stipendist Hrvatske elektroprivrede nakon završetka fakulteta se zapošljava u HEP Proizvodnji pogonu TE-TO Osijek u odjelu za automatiku i upravljanje, gdje nakon pripravničkog staža prelazi u odjel za elektroopremu gdje radi do danas. Od 2011.g. u svojstvu vršitelja dužnosti vodi odjel za elektroopremu, pri tome vodeći brigu o održavanju elektro opreme u pogonu kroz preventvino, remontno i korektivno održavanje te sudjelovanje u svim investicijama u pogonu koji imaju povezanost sa elektroenergetskom opremom u vidu povezivanja s postojećom ili ugradnjom nove opreme.

2013.g. imenovan je članom tima  za pripremu izgradnje novog kombi kogeneracijskog postrojenja KKE Osijek 500. Iste godine postaje voditeljem stručne grupe tehnologa za elektroopremu pri sektoru za termoelektrane. 2015.g. postaje članom tima za evaluaciju ponuda i pregovaranje do sklapanja ugovora za projekt izgradnje CCGT postrojenja KKE Osijek 500.

 
Svi zainteresirani su dobrodošli!
Prof.dr.sc. Damir Šljivac, nositelj kolegija i potpredsjednik IEEE Odjela za pouzdanost
⇦ Nazad na pregled obavijesti