Knjižnica

Djelatnici knjižnice:

Zdravka Vranješ, prof. mag. bibl.
Anka Ovničević, oec.


Prostorija 0 - 32 (prizemlje), telefon: 031 / 224 - 718

Uredovno vrijeme: ponedjeljak - petak, od 8,00 do 19,00 sati.


Knjižnica raspolaže s oko devet tisuća bibliografskih jedinica. Prema strukturi monografskih publikacija najviše je knjiga iz područja elektrotehnike (62%), te računarstva (27%), kao i fizike, matematike, riječnika stranih jezika, enciklopedijskih izdanja i dr., dok je kod serijskih publikacija najviše časopisa iz područja elektrotehnike (34%), te računarstva (26%). Najviše je knjiga na hrvatskom (76%) i na engleskom jeziku (19%). Knjižnica ETF-a dobro surađuje s knjižnicama drugih fakulteta Sveučilišta u Osijeku, Gradskom i sveučilišnom knjižnicom u Osijeku te knjižnicama elektrotehničkih fakulteta u Zagrebu, Splitu, Rijeci te NSK u Zagrebu. U čitaonici je na raspolaganju više osobnih računala za pretraživanje literature po Internetu, kao i izradu seminarskih, završnih i diplomskih radova.

 

Digitalni katalog knjižnice

 

 

Digitalni akademski arhiv i repozitorij daje, u digitalnom obliku, zbirku završnih i diplomskih radova studenata,
disertacije, knjige te omogućuje slobodan pristup znanstveno-istraživačkim sadržajima FERITA. 

 

 

U čitaonici Fakulteta nalaze se najvažniji znanstveni i stručni časopisi iz temeljnih područja elektrotehnike, te graničnih područja, a namijenjeni su znanstveno-istraživačkom i stručnom radu nastavnika i studenata Fakulteta. Starija godišta važnijih časopisa uvezuju se i pohranjuju u arhivi fakulteta. Također, u čitaonici se mogu naći najnovije informacije o međunarodnim i domaćim znanstvenim i stručnim skupovima, informacije o međunarodnim stručnim udruženjima, o raspisanim natječajima za stipendiranje boravka u inozemstvu, o novom software-u i druge važne informacije vezane uz znanstveni i stručni rad. U predprostoru knjižnice, nalazi se informatička učionica od 95 kvadrata sa 60 sjedećih mjesta.