Javna nabava

  •    Poziv za prikupljanje ponuda

   Jednostavna nabava

 

  Pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabave

 

16.09.2020.  – Poziv za dostavu ponuda za nabavu sondi za analizator valnog oblika struje E-JEDN 118/20

- Dokumentacija o nabavi:

Poziv za dostavu ponuda za nabavu sondi za analizator valnog oblika struje

 

01.07.2020.  – Poziv za dostavu ponuda za nabavu radova uređenja i asfaltiranja parkirališta E-JEDN 09/20

- Odluka o odabiru:

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude

 

26.05.2020.  – Poziv za dostavu ponuda za nabavu osobnih računala E-JEDN 08/20

- Dokumentacija o nabavi:

Poziv za dostavu ponuda za nabavu osobnih računala

- Odluka o odabiru:

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude

 

15.06.2020.  – Poziv za dostavu ponuda za nabavu opreme – instrumenti, alati i elektroničke komponente E-JEDN 07/20

- Dokumentacija o nabavi:

Poziv za dostavu ponuda za nabavu opreme - instrumenti, alati i elektroničke komponente

- Odluka o odabiru:

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude

 

10.03.2020.  – Poziv za dostavu ponuda za nabavu programske podrške za razvoj programa E-JEDN 05/20

- Dokumentacija o nabavi:

Poziv za dostavu ponuda za nabavu programske podrške za razvoj programa

 

25.02.2020.  – Poziv za dostavu ponuda za nabavu računalnog poslužitelja E-JEDN 02/20

- Dokumentacija o nabavi:

Poziv za dostavu ponuda za nabavu računalnog poslužitelja

 

09.10.2019.  – Poziv za dostavu ponuda za nabavu papira za printanje

- Dokumentacija o nabavi:

Poziv za dostavu ponuda - papir za printanje

 

09.10.2019.  – Poziv za dostavu ponuda za nabavu baterija

- Dokumentacija o nabavi:

Poziv za dostavu ponuda - baterije

 

27.09.2019.  – Poziv za dostavu ponuda za nabavu računala za razvoj mobilnih aplikacija

- Dokumentacija o nabavi:

Poziv za dostavu ponuda za nabavu računala za razvoj mobilnih aplikacija

 

01.07.2019. – Poziv za dostavu ponuda za nabavu usluga edukacije nastavnika E-BV 04/19

- Dokumentacija o nabavi:

Poziv za dostavu ponuda za nabavu usluga edukacije nastavnika    

- Odluka o odabiru:

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude (17.07.2019.)

 

06.03.2019.  – Poziv za dostavu ponuda za nabavu i ugradnju klima uređaja E-BV 02/19

- Dokumentacija o nabavi:

Poziv za dostavu ponuda za nabavu i ugradnju klima uređaja

- Odluka o odabiru:

              Odluka o odabiru najpovoljnije ponude  (25.03.2019.)

 

20.02.2019.  – Poziv za dostavu ponuda za nabavu tonera za 2019. godinu

- Dokumentacija o nabavi:

Poziv za dostavu ponuda - toneri 2019.pdf 

 

20.02.2019.  – Poziv za dostavu ponuda za nabavu papira za printanje za 2019. godinu

- Dokumentacija o nabavi:

Poziv za dostavu ponuda - papir za printanje 2019.pdf 

 

14.02.2019.  – Poziv za dostavu ponuda za nabavu i ugradnju klima uređaja E-BV 01/19

- Dokumentacija o nabavi:

Poziv za dostavu ponuda za nabavu i ugradnju klima uređaja 

- Odluka o poništenju:

              Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave (27.02.2019.)

 

12.12.2018.  – Poziv za dostavu ponuda za nabavu i ugradnju klima uređaja E-BV 10/18

- Dokumentacija o nabavi:

Poziv za dostavu ponuda za nabavu i ugradnju klima uređaja

- Odluka o poništenju:

              Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave (09.01.2019.)

 

10.07.2018.  – Poziv za dostavu ponuda za sanaciju i obnovu sustava zaštite od djelovanja munje

- Dokumentacija o nabavi:

Poziv za dostavu ponuda za sanaciju i obnovu sustava zaštite od djelovanja munje

- Prilog:

Projekt sanacije i obnove sustava.pdf

- Prilog:

Troskovnik BC v3.pdf

 

10.07.2018.  – Poziv za dostavu ponuda za uslugu čišćenja

- Dokumentacija o nabavi:

               Poziv za dostavu ponuda za uslugu čišćenja

 

12.06.2018.  – Poziv za dostavu ponuda za Sanaciju sanitarnih čvorova E-BV 09/18

- Dokumentacija o nabavi:

Poziv za dostavu ponuda za sanaciju sanitarnih čvorova E-BV 09-2018.doc

- Prilog:

Troškovnik

- Prilog:

Tlocrti (1).zip

- Odluka o odabiru:

              Odluka o odabiru najpovoljnije ponude (26.06.2018.)

 

23.04.2018.  – Poziv za dostavu ponuda za nabavu GP poslužitelja optimiziranog za primjene dubinskog  strojnog učenja E-BV 06/18

- Dokumentacija o nabavi:

Poziv za dostavu ponuda za nabavu GPU poslužitelja optimiziranog za primjene dubinskog strojnog učenja

- Odluka o odabiru:

              Odluka o odabiru najpovoljnije ponude (08.05.2018.)

 

30.03.2018.  – Poziv za dostavu ponuda za nabavu GP poslužitelja optimiziranog za primjene dubinskog   strojnog učenja E-BV 02/18

- Dokumentacija o nabavi:

Poziv za dostavu ponuda za nabavu GPU poslužitelja optimiziranog za primjene dubinskog strojnog učenja

- Odluka o poništenju:

              Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave (16.04.2018.)

 

24.01.2018.  – Poziv za dostavu ponuda za nabavu uredskog materijala za 2018. godinu

- Dokumentacija o nabavi:

              Poziv za dostavu ponuda - uredski materijal 2018.

 

24.01.2018.  – Poziv za dostavu ponuda za nabavu papira za printanje za 2018. godinu

- Dokumentacija o nabavi:

              Poziv za dostavu ponuda - papir za printanje 2018. 

 

07.11.2017.  – Poziv za dostavu ponuda za nabavu stolnih računala

- Dokumentacija o nabavi:

Poziv za dostavu ponuda za nabavu stolnih računala

 

12.01.2017.  – Poziv za dostavu ponuda za nabavu pribora za čišćenje

- Dokumentacija o nabavi:

              Poziv za dostavu ponuda za nabavu pribora za čišćenje

 

12.01.2017.  – Poziv za dostavu ponuda za nabavu papirne galanterije

- Dokumentacija o nabavi:

                Poziv za dostavu ponuda za nabavu papirne galanterije

 

22.07.2016.  – Poziv za dostavu ponuda za nabavu prijenosnih računala E-BV 03/16

- Dokumentacija o nabavi:

              Poziv za dostavu ponuda za nabavu prijenosnih računala

- Odluka o odabiru:

               Odluka o odabiru (01.09.2016.)

 

11.07.2016.  – Poziv za dostavu ponuda za nabavu i instaliranje klima uređaja E-BV 02/16

- Dokumentacija o nabavi:

              Poziv za dostavu ponuda za nabavu i instaliranje klima uređaja

- Odluka o odabiru:

               Odluka o odabiru (21.07.2016.)

 

06.06.2016.  – Poziv za dostavu ponuda za nabavu i instaliranje klima uređaja E-BV 01/16

- Dokumentacija o nabavi:

              Poziv za dostavu ponuda za nabavu i instaliranje klima uređaja

- Odluka o odabiru:

               Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave

 

 

  • Poziv za prikupljanje ponuda

Javna nabava

 

Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, u skladu s odredbama Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16.) postupak javne nabave robe, usluga i radova obavlja putem Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske te elektroničkim sredstvima komunikacije.

Pozivi za dostavu ponuda za nabavu roba, radova i usluga objavljuju se na mrežnim stranicama https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ u skladu s pragovima određenim Zakonom (članak 12.). 

 

PLAN NABAVE 2021.

Plan nabave 2021.

 

PLAN NABAVE 2020.

Plan nabave 2020.

I. izmjene i dopune (23.07.2020.)

II. izmjene i dopune (28.08.2020.) 

III. izmjene i dopune (24.09.2020.)

IV. izmjene i dopune (20.10.2020.)

V. izmjene i dopune (02.11.2020.)

VI. izmjene i dopune (10.11.2020.)

 

PLAN NABAVE 2019.

 Plan nabave 2019.

I. izmjene i dopune (14.02.2019.)

 

PLAN NABAVE 2018.

Plan nabave 2018.

I. izmjene i dopune (12.03.2018.)

II Izmjene i dopune (13.06.2018.)

III. Izmjene i dopune  (11.07.2018.)

IV. izmjene i dopune (12.12.2018.)

 

PLAN NABAVE 2017.

Plan nabave 2017.

I. izmjene i dopune (24.10.2017.)

 

PLAN NABAVE 2016.

Plan nabave 2016.

I. izmjene i dopune (16.03.2016.)

II. izmjene i dopune (18.07.2016.)

III. Izmjene i dopune (01.12.2016.)

 

PLAN NABAVE 2015.

Plan nabave za 2015.

I. izmjene i dopune (07.04.2015.)

II. izmjene i dopune (15.06.2015.)

III. izmjene i dopune (07.09.2015.)

IV. izmjene i dopune (17.11.2015.)


 

REGISTRI UGOVORA

 

Registar ugovora 2020.

Registar ugovora 2021.

Registar ugovora 2022.

 

 

 

Popis zakona i ostalih važećih propisa koji se primjenjuju u Uredu za poslovne odnose i nabavu:

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave roba, radova i usluga

Zakon o javnoj nabavi (NN 120/2016)

Zakon o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave

Zakon o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave

Zakon o izmjenama Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave

 Zakon o fiskalnoj odgovornosti

 

 

Popis zakona i ostalih važećih propisa koji se primjenjuju u Uredu za poslovne odnose i nabavu:

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave roba, radova i usluga

Zakon o javnoj nabavi (NN 120/2016)

Zakon o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave

Zakon o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave

Zakon o izmjenama Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave

Zakon o fiskalnoj odgovornosti

 

Korisne poveznice:

Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske

Uprava za sustav javne nabave

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Središnji državni ured za središnju javnu nabavu

 

Sprječavanje sukoba interesa i korupcije u području javne nabave

U skladu s odredbom članka 80. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) i Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske (NN 13/14), objavljuje se popis gospodarskih subjekata s kojima je Fakultet u sukobu interesa.

To su:

Centar Kompetencija d.o.o. za istraživanje i razvoj, Ohridska 17, Vinkovci, OIB: 91571971823

Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET, Josipa Marohnića 5, Zagreb, OIB: 58101996540

Institut RT-RK Osijek d.o.o., Cara Hadrijana 10b, Osijek, OIB: 87006187287

ŽAGAR, zajednički obrt za usluge, Josipa Kozarca 110b, Vinkovci, OIB: 14687300665

 

 

Obavijest dobavljačima o zaprimanju računa

Obavještavamo sve naše dobavljače da počevši od 01.07.2019. ne možemo zaprimiti niti jedan račun poslan poštom ili email-om, zaprimamo isključivo e-račun u XML obliku poslan putem posrednika. Sve račune dobivene u drugom obliku morat ćemo vraćati dobavljaču.
Unaprijed zahvaljujemo na razumijevanju.

 

              Arhiva  

ARHIVA

Jednostavna nabava

Javna nabava

Plan nabave

Registri ugovora


 

Poziv za prikupljanje ponuda za nabavu računala za razvoj mobilnih aplikacija

27.09.2019. | Emilija Horvat PromovirajIspis

Popštovani,

 

u privitku ove obavijesti se nalazi poziv za prikupljanje ponuda za nabavu računala za razvoj mobilnih aplikacija.

⇦ Nazad na pregled obavijesti
Učitaj prijašnjih 100 objava