Javna nabava

Nabava i instaliranje klima uređaja
Poziv za prikupljanje ponuda (12.12.2018.) BV - Nabava i instaliranje klima uređaja E-BV 10-2018.pdf

 

 

 Sanacija i obnova sustava zaštite od djelovanja munje 

 

 

Poziv za prikupljanje ponuda za sanaciju sanitarnih čvorova
Ev.broj nabave: E-BV 09/2018
 (12.06.2018.)

 

Poziv za prikupljanje ponuda za nabavu GPU poslužitelja optimiziranog za primjene dubinskog učenja E-BV 02-2018

 

POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA NABAVU SIMULATORA S HARDVEROM U PETLJI ZA SIMULACIJE ENERGETSKE ELEKTRONIKE (MIKROMREZA) U REALNOM VREMENU INTERREGHUHR/1601/3.1.110033
Ev.broj  nabave: E-BV 04/2017  Poziv za prikupljanje ponuda E BV 04 2017.pdf

 

Poziv za prikupljanje ponuda - nabava analizatora valnog oblika struje E-BV 01-2018

 

Poziv za dostavu ponuda – „Equipment that supports advanced automotive application development“ / „Oprema koja podržava razvoj naprednih automobilskih aplikacija“
Broj objave/Publication reference: 2017HR-RS60-FERIT-01-Relaunch 

 

POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA NABAVU SIMULATORA S HARDVEROM U PETLJI ZA SIMULACIJE ENERGETSKE ELEKTRONIKE (MIKROMREZA) U REALNOM VREMENU INTERREGHUHR/1601/3.1.110033
Ev.broj  nabave: E-BV 02/2017 Poziv za prikupljanje ponuda E BV 02 2017.pdf

 

POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA NABAVU DEMONSTRACIJSKO-MULTIMEDIJALNOG SETA ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I ELEKTRONICKOG PROGRAMIBILNOG OTPORNIKA INTERREGHUHR/1601/3.1.1/0033
Ev.broj nabave: E-BV 03/2017 Poziv za prikupljanje ponuda E BV 03 2017.pdf

 

Poziv za dostavu ponuda – „Procurement of the laboratory equipment related to automotive software requirements“ / „Nabava laboratorijske opreme za izradu programske podrške za automobilsku industriju“
Broj objave/Publication reference: 2017HR-RS60-FERIT-02

 

Poziv za dostavu ponuda – „Equipment that supports advanced automotive application development“ / „Oprema koja podržava razvoj naprednih automobilskih aplikacija“
Broj objave/Publication reference: 2017HR-RS60-FERIT-01

 

Pregled dokumenata o javnoj nabavi
  Sprječavanje sukoba interesa i korupcije u području javne nabave

Sukladno članku 80. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16) objavljuje se popis gospodarskih subjekata s kojima Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi:

-              DISSOLVIO d.o.o.