Javna nabava

Poziv za dostavu ponuda – „Equipment that supports advanced automotive application development“ / „Oprema koja podržava razvoj naprednih automobilskih aplikacija“
Broj objave/Publication reference: 2017HR-RS60-FERIT-01-Relaunch 

 

POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA NABAVU SIMULATORA S HARDVEROM U PETLJI ZA SIMULACIJE ENERGETSKE ELEKTRONIKE (MIKROMREZA) U REALNOM VREMENU INTERREGHUHR/1601/3.1.110033
Ev.broj  nabave: E-BV 02/2017 Poziv za prikupljanje ponuda E BV 02 2017.pdf
 
POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA NABAVU DEMONSTRACIJSKO-MULTIMEDIJALNOG SETA ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I ELEKTRONICKOG PROGRAMIBILNOG OTPORNIKA INTERREGHUHR/1601/3.1.1/0033
Ev.broj nabave: E-BV 03/2017 Poziv za prikupljanje ponuda E BV 03 2017.pdf
 
Poziv za dostavu ponuda – „Procurement of the laboratory equipment related to automotive software requirements“ / „Nabava laboratorijske opreme za izradu programske podrške za automobilsku industriju“
Broj objave/Publication reference: 2017HR-RS60-FERIT-02

 

Poziv za dostavu ponuda – „Equipment that supports advanced automotive application development“ / „Oprema koja podržava razvoj naprednih automobilskih aplikacija“
Broj objave/Publication reference: 2017HR-RS60-FERIT-01

 

Pregled dokumenata o javnoj nabavi

  Sprječavanje sukoba interesa i korupcije u području javne nabave

Sukladno članku 13. stavku 9. točki 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/2011., 83/2013. i 143/2013.) ne postoje gospodarski subjekti s kojima Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tenologija Osijek kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu odredbi članka 13. Zakona.